Рани јавни увид

rju

Јавни увид

Планови детаљне регулације

pdr

w

q

s

x

anim6

anim4

anim2

anim1

anim3

Syndicate content

Контакт


Булевар Цара Лазара 3/3
            21102 Нови Сад
            Србија

office@nsurbanizam.rs

 

Пријем захтева корисника услуга:  приземље соба 1, од 9.30 до 13.00 часова, за:

Актуелности

11.11.2020
Три награде за ЈП"Урбанизам...

 
ЈП „Урбанизам” Завод за урбанизам Нови...

31.05.2018
Два изузетно вредна признања од...

ЈП „Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад је и ове године, као...

Делатност фирме

 

У оквиру делатности  Јавно предузеће обавља следеће стручне послове:
- израђује просторни план Града Новог Сада и просторне планове општина,
- израђује просторне планове подручја посебне намене,
- израђује урбанистичке планове за територију Града Новог Сада,
- израђује одлуке о изради планских докумената,
- израђује урбанистичке пројекте,...

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА