Контакт


Булевар Цара Лазара 3/3
            21102 Нови Сад
            Србија

office@nsurbanizam.rs

Пријем захтева корисника услуга:  приземље соба 1, од 9.30 до 13.00 часова

Усмене информације корисницима услуга пружаће се сваког радног дана у времену од 10.00 до 12.00 сати на IV спрату пословне зграде, у Сектору за урбанистичке услове.
 


021/4802-199 
од 10:00 до 12:00 часова

Сектор за планирање: 021/4802-104   021/4802-114

Сектор за правне и опште послове: 021/458-454

Сектор за економске послове: 021/459-134

Сектор за урбанистичке услове: 021/6621-175

Сектор за инфраструктуру: 021/6350-051 021/4802-134

Сектор за урбани дизајн: 021/4723-177   021/4802-148

  • Служба за геодезију: 021/4802-139
  • Служба за саобраћај: 021/4802-123
  • Служба за хидротехнику: 021/4802-149

 

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА