Контакт


Булевар Цара Лазара 3/3
            21102 Нови Сад
            Србија

office@nsurbanizam.rs

 

Пријем захтева корисника услуга:  приземље соба 1, од 9.30 до 13.00 часова, за:

  1. Израду пројекта парцелације  и препарцелације
  2. Израду техничких услова за перде, баште  и рекламе
  3. Уверење о чињеницама садржаним у планској документацији (за потребе пореске управе )

Сви остали захтеви подносе се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Школска улица бр. 3, Нови Сад.

 
од 10:00 до 12:00 часова, приземље канцеларија број 4.

Сектор за планирање: 021/4802-104   021/4802-114

Сектор за правне и опште послове: 021/458-454

Сектор за економске послове: 021/459-134

Сектор за урбанистичке услове: 021/6621-175

Сектор за инфраструктуру: 021/6350-051 021/4802-134

Сектор за урбани дизајн: 021/4723-177   021/4802-148

  • Служба за геодезију: 021/4802-139
  • Служба за саобраћај: 021/4802-123
  • Служба за хидротехнику: 021/4802-149

 

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА