Три награде за ЈП"Урбанизам", 29. Међународни салон урбанизма

 
ЈП „Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад је и ове године, као много пута до сада, препознат по квалитету свог рада. На овогодишњем међународном салону урбанизма, одржаном 29. пут заредом, новосадском Заводу за урбанизам додељене су изузетно значајне награде, нарочито с обзиром да су додељене од стране струковног удружења – Удружења урбаниста Србије.
Заводу за урбанизам Нови Сад су додељене чак три награде и то : II награда за План детаљне регулације центра Сремске Каменице и специјално признање за План детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином у Новом Саду, оба у категорији Планови детаљне регулације, као и III награда за Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет Бангладеш) у категорији Генерални урбанистички планови и Планови генералне регулације и то. Сва три рада дају стручни допринос у решавању специфичних проблема урбаних целина са којима се сусрећу планери у свом раду.
План детаљне регулације центра Сремске Каменице обухватио је традиционални центар, највреднији део наслеђа који треба да се развија уз поштовање матрице, морфолошких карактеристика и селективних критеријума за избор садржаја. Планиран је читав низ намена, различити типови становања (породичног и вишепородичног), централне функције у оквиру општеградског и линијског центра, јавне службе из области образовања и здравства, верски објекти, као и инфраструктурни системи и објекти неопходни за функционисање простора. Иако су просторни капацитети за интензивнији просторни развој планираних намена ограничени, план је понудио могућност за њихов квалитетан развој у примени различитих метода реконструкције простора и објеката. Омогућено је очување амбијенталних карактеристика, уз истовремени развој садржаја који недостају и тежњу да се постигне концентрација садржаја центра на Тргу Змај Јове и да се створе услови за повезивање са теренима уз Дунав.
План детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином обухватио је значајан градски простор са вредним објектима индустријског наслеђа. План је препознао и простор утврдио као креативни дистрикт, што подразумева намене креативних и културних индустрија, као и комплементарне намене грађанског и омладинског активизма и предузетништва, и друго. С обзиром да је Град Нови Сад Кинеску четврт дефинисао као приоритетан простор за културни и економски развој у наредном периоду, уз прилике које доносе титуле Омладинске престонице Европе 2019. и Европске престонице културе за 2021. годину, синергија свих актера у спровођењу плана омогућиће применом планских решења унапређење потенцијала локације у односу на окружење које чини обала Дунава, Лимански парк, Мост слободе као југозападни улаз у град и, као и нови квалитет за Нови Сад у целини.
Изменама и допунама плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет Бангладеш) понуђено је хумано и социјално одговорно решење становања за социјално угрожене категорије становника. Простор за који се планом дају правила уређења и грађења представља простор који је од самог почетка насељавања становницима неадекватног стамбеног квалитета, а који је бројним бесправним и нестручним накнадним интервенцијама додатно угрозио становнике претежно Ромске популације који насељавају простор насеља Бангладеш. План је понудио решење за изградњу хуманог „зеленог” насеља са моделом типске куће,уз пратеће садржаје насеља, у свему према европским и домаћим стандардима социјалног становања.
Ове три награде које су додељене ЈП „Урбанизам” Нови Сад још су значајније уколико се узме у обзир чињеница да су додељене од стране струковног удружења и изузетно еминентног жирија овогодишњег салона. Ово је новосадском Заводу за урбанизам свакако подстицај за даљи рад, сталну сарадњу и размену искустава са осталим институцијама и струковним удружењима који се баве овом значајном интердсциплинарном облашћу.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА