Јавни увид

2203

ПДР НОВОГ НАСЕЉА У НОВОМ САДУ
(од 15.01.2021. до 29.01.2021. године)

2422

Нацрт одлуке о изменама и допунама Просторног плана Града Новог Сада (локалитет радне зоне у Каћу) и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна на животну средину.

На увиду од 12.1.2021. до 10.2.2021. године

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА