Јавни увид

2259

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ
(локалитети уз државни пут IБ-21 и др.)
(од 01.11. до 30.11.2018.)

2236

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ (локалитет у Улици Стевана Дороњског)
(од 01.11. до 30.11.2018.)

2235

НАЦРТ ПДР-а ДЕЛА ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ
(од 01.11. до 30.11.2018.)

2090

НАЦРТ ПГР-а ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У СЕВЕРОЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ САДА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У СЕВЕРОЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ САДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 01.11. до 30.11.2018.)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2018 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА