Јавни увид

2298

НАЦРТ ПДР-а ВИКЕНД-ЗОНЕ АРТИЉЕВО – ПОПОВИЦА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
(од 17.11. до 16.12.2021. године)

2319

НАЦРТ ПДР-а СТАНОВАЊА „АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ“ У НОВОМ САДУ
(од 17.11. до 16.12.2021. године)

2396

НАЦРТ ПДР-а ПОДРУЧЈА ЈУЖНО ОД ГРАДСКЕ ГЛАВНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА АЛИБЕГОВЦУ, А ЗАПАДНО ОД БУКОВАЧКОГ ПУТА У ПЕТРОВАРАДИНУ
(од 17.11. до 16.12.2021. године)

2402

НАЦРТ ПДР-а ПОДРУЧЈА ЈУЖНО ОД ГЛАВНЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА АЛИБЕГОВЦУ, А ИСТОЧНО ОД БУКОВАЧКОГ ПУТА У ПЕТРОВАРАДИНУ
(од 17.11. до 16.12.2021. године)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА