Јавни увид

2347

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ
У НОВОМ САДУ (локалитет у Улици Руђера Бошковића број 16)
(од 09.01.2020. до 23.01.2020.)

2367

НАЦРТ ПГР-а ПРОСТОРА ЈУЖНО ОД РАДНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
(од 31.12.2019. до 29.01.2020.)

2245

НАЦРТ ПДР-а РАДНЕ ЗОНЕ „СЕВЕР I” У НОВОМ САДУ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПДР-а РАДНЕ ЗОНЕ „СЕВЕР I” У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 26.12.2019. до 24.01.2020.)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2020 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА