Јавни увид

2293

НАЦРТ ПДР-а ПОДБАРЕ У НОВОМ САДУ
(од 11.12.2019. до 09.01.2020.)

2275

НАЦРТ ПДР-а ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ОНДРЕЈА МАРЧОКА И ТРГА ЈАНА АМОСА КОМЕНСКОГ У КИСАЧУ
(од 11.12.2019. до 09.01.2020.)

2291

НАЦРТ ПДР-а РАДНЕ ЗОНЕ ИСТОК У ПЕТРОВАРАДИНУ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПДР-а РАДНЕ ЗОНЕ ИСТОК У ПЕТРОВАРАДИНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 11.12.2019. до 09.01.2020.)

2357

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА
У НОВОМ САДУ (локалитет између улица Тараса Шевченка и Орловића Павла)
(од 29.11. до 28.12.2019.)

2260

НАЦРТ ПДР-а ЦЕНТРА РУМЕНКЕ
(од 29.11. до 28.12.2019.)

2122

НАЦРТ ПДР-а ДЕЛА ЦЕНТРА У ВЕТЕРНИКУ
(од 29.11. до 13.12.2019.)

2360

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ
(локалитет предшколске установе у Улици Саве Малешева)
(од 22.11. до 06.12.2019.)

2299

НАЦРТ ПДР-а ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА ЈУГОЗАПАДНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IIA-111 У KO ФУТОГ
(од 20.11. до 19.12.2019.)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2019 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА