Јавни увид

2421

НАЦРТ ПДР-а УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ
(од 15.04. до 14.05.2021. године)

2389

НАЦРТ ПДР-а ПОСЛОВАЊА ДУЖ УЛИЦЕ ПАЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋА У НОВОМ САДУ
(од 14.04. до 13.05.2021. године)

МИНГСИ

 ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
одржаће се од 05. априла до 05. маја 2021 у трајању од 30 дана.

2266

НАЦРТ ПДР-а ПРОСТОРА ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ И ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ „РОТКВАРИЈА” У НОВОМ САДУ
(од 24.03. до 22.04.2021. године)

2345

НАЦРТ ПДР-а ДЕЛА ПОДРУЧЈА АЛИБЕГОВЦА, ЈУГОИСТОЧНО ОД ПУТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 4497 КО ПЕТРОВАРАДИН У ПЕТРОВАРАДИНУ
(од 24.03. до 22.04.2021. године)

2352

НАЦРТ ПДР-а ДЕЛА АВИЈАТИЧАРСКОГ НАСЕЉА И ДЕТЕЛИНАРЕ У НОВОМ САДУ
(од 24.03. до 22.04.2021. године)

2386

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ФУТОГ
(локалитет северно од Улице Моше Пијаде)
(од 24.03. до 22.04.2021. године)

2316

НАЦРТ ПГР-а РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ И ДАЛЕКОВОДА 110 kV ТС НОВИ САД 3 -
-ТС НОВИ САД 4 у НОВОМ САДУ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПГР-а РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ И ДАЛЕКОВОДА 110 kV ТС НОВИ САД 3 – ТС НОВИ САД 4 у НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 22.03. до 20.04.2021. године)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА