Јавни увид

2431

НАЦРТ ПГР-а БЛОКОВА УЗ БУЛЕВАР ЕВРОПЕ У НОВОМ САДУ
(од 23.12.2021. до 21.01.2022. године)

2398

НАЦРТ ПДР-а ПОДРУЧЈА ЗАПАДНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-12 У НОВОМ САДУ
(од 28.12.2021. до 26.01.2022. године)

2470

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ
(локалитет комплекса МУП на углу Булевара краља Петра I и Улице браће Јовандић)
(од 30.12.2021. до 28.01.2022. године)

2300

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ
(локалитет у Улици војводе Мишића брoj 6)
(од 30.12.2021. до 28.01.2022. године)

2284-1

НАЦРТ ПГР-а ПРОСТОРА У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ТЕЛЕПА
У НОВОМ САДУ (од 06.01. до 04.02.2022. године) /Додатни графички прилози/

2284

НАЦРТ ПГР-а ПРОСТОРА У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ТЕЛЕПА
У НОВОМ САДУ (од 06.01. до 04.02.2022. године)

2348

НАЦРТ ПГР-а ПОДРУЧЈА НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА, ДИМИТРИЈА АВРАМОВИЋА,СЛОВАЧКЕ, ВАЛЕНТИНА ВОДНИКА И ЈОВАНА СУБОТИЋА У НОВОМ САДУ
(од 06.01. до 04.02.2022. године)

1828-1

НАЦРТ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА ДО 2030. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА ДО 2030. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 28.12.2021. до 05.02.2022. године) /Графички прилози/

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА