Менаџмент фирме

Душан Миладиновић - директор

дипл. инж. арх.
Pogledajte biografiju

др Биљана Врбашки - Први помоћник директора

Дипломирани инжењер архитектуре. Рођена 07.12.1977.године у Новом Саду. 2001. године дипломирала на Факултету техничких наука, одсек архитектура. Године 2005. магистрирала, а 2008. докторирала на Универзитету у Новом Саду. Од 2001. године запослена као планер-урбаниста у ЈП "Урбанизам". Од 2013. године до данас вршила функцију извршног директора и саветника директора.

__________________________________________________________________________________
Силвија Каценбергер - помоћник директора за планирање

Рођена у Соко бањи 1963. Године, дипломирала на Универзитету у Бограду, архитектонском факултету и стекла звање дипл.инж.архитектуре 1992. године. У ЈП Урбанизам од 26.08.1992, као приправник а потом архитект-сарадник у сектору за планирање, напредовала у служби од места архитект-планера до урбо-просторног планера. Последњих година била на радном месту заменика помоћника директора за планирање, Била носилац израде најсложенијих урбанистичких планова, члан комисија за планове у општинама   АП Војводине и дугогодишњи члан Стручног савета  у JП.

Петар Стошић - помоћник директора за урбанистичке услове

Дипломирани инжињер архитектуре. Рођен 29.11.1980. године у Новом Саду. Дипломирао 2006. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, одсек архитектура. Од 2008. године запослен у ЈП „Урбанизам“ као приправник а потом као архитекта-сарадник и урбаниста у Сектору за урбанистичке услове, а од 2017. године обавља дужности заменика помоћника директора за урбанистичке услове.

Миодраг Јовковић - помоћник директора за инфраструктуру и геодезију

Дипломирани инжењер грађевине. Рођен 1959. године у Сомбору, дипломирао на Грађевинском факултету на одсеку за хидротехнику. Целокупну своју досадашњу каријеру, од 1986. године, провео је у ЈП „Урбанизам“, у сектору инфраструктуру и геодезију. Обављао дужности планера инфраструктуре, од 2002. године Руководилац службе за хидротехнику, а од 2013. године je на дужности помоћника директора за инфраструктуру и геодезију.

 

Тамара Коцић - помоћник директора за економске послове

Дипломирани економиста. Рођена 1975. године у Новом Саду, дипломирала на Економском факултету у Суботици. Целокупну своју досадашњу каријеру, од 2002. године, провела је у ЈП „Урбанизам“. Обављала је послове економисте сарадника у сектору за планирање, затим послове стручног сарадника за јавне набавке и осигурање у сектору за економске послове. Од 2011. године обављала је функцију шефа рачуноводства.

Живко Станков - помоћник директора за правне и опште послове

Дипломирани правник. Рођен 1958. године у Буковцу, дипломирао на Правном факултету у Новом Саду 1983. године. Од 1985. године запослен у ЈП "Урбанизам". У досадашњем раду обављао је дужности сарадника у сектору за планирање, шефа сектора општих послова, секретара и од 2001. године обавља дужност помоћника директора за опште и правне послове. Дужност члана Радничког савета Завода за урбанизам обављао је у периоду од 1985. до 1987. године. У мају месецу 2013. године изабран је за члана Надзорног одбора  ЈП Урбанизам из реда запослених.

Владимир Ракић - помоћник директора за урбани дизајн

Дипломирани инжињер архитектуре. Рођен 1956. године у Новом Саду. Дипломирао на Архитектонском факултету у Београду. Од 2000. године ради у ЈП "Урбанизам", а на дужности помоћника директора за урбани дизајн од 2002. године.

Надзорни одбор

Чланови:

Стеван Деспотов - председник   Погледајте биографију

Нада Винокић  Погледајте биографију

Јована Јарић  Погледајте биографију

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА