Менаџмент фирме

Душан Миладиновић - директор

дипл. инж. арх.
Pogledajte biografiju

Гордана Ђилас - помоћник директора за планирање

Дипломирани инжењер архитектуре. Рођена 1957. године у Бачкој Паланци, дипломирала на Архитектонском факултету у Београду 1982.године. У досадашњој каријери радила у Техничкој инспекцији (урбанистичкој), Заводу за урбанизам Војводине и од 1993. године у ЈП "Урбанизам", где је обављала дужности помоћника директора за УТУ, планера, све до садашње дужности помоћника директора за планирање.
 

Мирослав Вукајлов - помоћник директора за урбанистичке услове

Пејзажни архитекта. Рођен 1955. године у Локу, дипломирао на Шумарском факултету у Београду, на одељењу за пејзажну архитектуру. Целокупну досадашњу каријеру провео је у ЈП "Урбанизам", од 1980. године, обављао је послове планера, од 1990. године обавља дужност заменика помоћника директора за УТУ а од 2000. године дужност помоћника директора за УТУ.

Миодраг Јовковић - помоћник директора за инфраструктуру и геодезију

Дипломирани инжењер грађевине. Рођен 1959. године у Сомбору, дипломирао на Грађевинском факултету на одсеку за хидротехнику. Целокупну своју досадашњу каријеру, од 1986. године, провео је у ЈП „Урбанизам“, у сектору инфраструктуру и геодезију. Обављао дужности планера инфраструктуре, од 2002. године Руководилац службе за хидротехнику, а од 2013. године je на дужности помоћника директора за инфраструктуру и геодезију.

 

Тамара Коцић - помоћник директора за економске послове

Дипломирани економиста. Рођена 1975. године у Новом Саду, дипломирала на Економском факултету у Суботици. Целокупну своју досадашњу каријеру, од 2002. године, провела је у ЈП „Урбанизам“. Обављала је послове економисте сарадника у сектору за планирање, затим послове стручног сарадника за јавне набавке и осигурање у сектору за економске послове. Од 2011. године обављала је функцију шефа рачуноводства.

Живко Станков - помоћник директора за правне и опште послове

Дипломирани правник. Рођен 1958. године у Буковцу, дипломирао на Правном факултету у Новом Саду 1983. године. Од 1985. године запослен у ЈП "Урбанизам". У досадашњем раду обављао је дужности сарадника у сектору за планирање, шефа сектора општих послова, секретара и од 2001. године обавља дужност помоћника директора за опште и правне послове. Дужност члана Радничког савета Завода за урбанизам обављао је у периоду од 1985. до 1987. године. У мају месецу 2013. године изабран је за члана Надзорног одбора  ЈП Урбанизам из реда запослених.

Владимир Ракић - помоћник директора за урбани дизајн

Дипломирани инжињер архитектуре. Рођен 1956. године у Новом Саду. Дипломирао на Архитектонском факултету у Београду. Од 2000. године ради у ЈП "Урбанизам", а на дужности помоћника директора за урбани дизајн од 2002. године.

Надзорни одбор

Чланови надзорног одбора
Ненад Беновић, председник  Pogledaj biografiju
Јована Јарић, члан  Pogledaj biografiju,

Миодраг Јовковић, члан  Pogledaj biografiju

 Пословник о раду надзорног одбора

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2018 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА