Oбавештење о пријему странака

Почев од 06. јула 2020. године, до даљег у Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сада пријем грађана- странака ради добијања усмених информација организовано се врши на следећи начин:
-Странке су обавезне да носе заштитну маску;
-Странкама је омогућен улазак у пословне просторује ЈП „Урбанизам“ сваког радног дана у времену од 10:00 до 12:00 сати, тако да се приликом уласка у зграду обавезно пријављују раднику физичко-техничког обезбеђења-портиру у приземљу пословне зграде:
- Портир пропушта странке појединачно (један по један) и упућује их у одговарајуће службе ЈП „Урбанизам“ на трећи и четврти спрат;
- Странке су дужне да се по доласку на трећи спрат обавезно пријаве запосленом на пријемном пулту, од кога добијају образац „Пропуснице“,
- Образац пропуснице са попуњеним подацима потписује запослени који је примио странку:
- Потписану пропусницу странка је дужна да преда портиру на изалску из зграде, након чега портир пропушта следећу странку.
Обавештење о начину пријема странака истаћи на на улазним вратима у пословну зграду и на улазна врата на трећем спрату, као и на званичном сајту Јавног предузећа.
На пријавном пулту у холу на трећем спрату поставити средство за дезинфекцију руку тако да све странке и запослени који улазе у пословне просторије користе средство.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2020 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА