Oбавештење о пријему странака

У Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сада пријем грађана- странака ради добијања усмених информација организовано ће се вршити у радној просторији број 4 у приземљу пословне зграде сваког радног дана у времену од 10:00 до 12:00 сати, тако да се приликом уласка у зграду обавезно пријављују раднику физичко-техничког обезбеђења-портиру на улазу у пословну зграду.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2020 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА