Планови детаљне регулације

1607

ПДР ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И ДУНАВА У НОВОМ САДУ („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 60/20)


1773

ПДР СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ПЕТРОВАРАДИН ЈУГ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.6./09
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 71/2016)

1817

ПДР ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-21 НА АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА, бр. 1.4.1./09
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 26/2017)

1893

ПДР СПОРТСКОГ ПАРКА И ЈУГОИСТОЧНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ САДОВИ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.2/12, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 55/2018)

1980

ПДР ТРАНЏАМЕНТА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.8/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 54/2016)

1983

ПДР БУКОВАЧКОГ ПЛАТОА У ПЕТРОВАРАДИНУ,бр. 1.4.1/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2019)

1985

ПДР БОЦКЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.4/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2016)

1987

ПДР КАБЛА 110 kV ТС "НОВИ САД 5" – ТС "НОВИ САД 7", бр. 2.4.4/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 54/2016)

1998

ПДР КИНЕСКЕ ЧЕТВРТИ СА ЧЕШКИМ МАГАЦИНОМ У НОВОМ САДУ
(„Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 17/17)

2000

ПДР ПАРАГОВА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.1/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2019)

2001

ПДР ПЕЈИНОВОГ НАСЕЉА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.2./14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2017)

2005

ПДР ШУМСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 53/2016)

2006

ПДР ПРОСТОРА ОКО МОРНАРСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.7/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2016)

2007

ПДР МАЛИ БЕОГРАД – ВЕЛИКИ РИТ II У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.8/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 53/2016)

2014

ПДР БЛОКОВА ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.4/14,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 82/2016)

2018

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА,МАРКА МИЉАНОВА И БЛОКОВА ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.14/14, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2021)

2023

ПДР ПЕТРОВАРАДИНА IX У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.16/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2018)

2026

ПДР КАМЕНИЧКОГ ПАРКА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.17/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 26/2017)

2027

ПДР ДЕЛА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА УЗ БУЛЕВАР ЕВРОПЕ ЈУЖНО ОД НОВОСАДСКОГ САЈМА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.19/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2016)

2030

ПДР ВИДОВДАНСКОГ НАСЕЉА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.21/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 32/2017)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА