Планови детаљне регулације

1871

ПДР РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.1/11
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2013)

1949

ИЗМЕНА ПДР-а ПОДРУЧЈА ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ, бр 1.4.4/12
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2014)

1977

ИЗМЕНА ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА, МАРКА МИЉАНОВА И БЛОКОВА ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ
У НОВОМ САДУ, бр 2.4.1/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2014)

1979

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ПОДРУЧЈА ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ, бр 1.4.10/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2014)

1989

ПДР ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ АДИ
У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 2.4.3/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2015)

1805

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА РУМЕНАЧКОМ УЛАЗНОМ ПРАВЦУ

У НОВОМ САДУ, бр 1.4.16/09, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2013)

1783

ПДР КЛИСАНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.5/2009,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2012)

1827

ПДР УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ

(Сл. лист Града Новог Сада бр.17/2011)

1863

ПДР РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРУГЕ БЕОГРАД – НОВИ САД – СУБОТИЦА – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ ДЕОНИЦА: СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2012)

1640

ПДР СТАНИЧНОГ ПОДРУЧЈА СА ПАРКОВИМА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/2006
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 39/2011)

1713

ПДР "ШИРИНЕ II" У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.3/08,

(Сл.лист града Новог Сада бр. 21/2011)

1742

ПДР СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I РЕДА РУМА – НОВИ САД (М – 21) У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 2.4.1/2008,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2011) 

1746

ПДР НОВЕ СТАМБЕНЕ ЗОНЕ “ШИРИНЕ I” У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.2./2008
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 32/2011)

1759

ПДР ДЕЛА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА УЗ РАДНИЧКУ УЛИЦУ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.26/2008, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 55/2009)

1760

ПДР ЗОНЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У НОВОМ САДУ,

бр. 1.4.23/2008, (Сл. лист Града Новог Сада бр.17/2011)

1774

ПДР БЛОКА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НОВОМ САДУ бр.1.4.2/2009

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 31/2010)

1802

ПДР СТАРОИРИШКОГ ПУТА СА ДЕЛОМ ПАРАГОВА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ,
бр. 1.4.11/2009, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 24/2011)

1727

ПДР ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ПОСЛОВАЊУ НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА НА ДЕЛУ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 309/1 КО НОВИ САД III, бр.2.4.2/2008, 

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 48/2009) 

1761

ПДР УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ, бр.1.4.20/2008
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2010)

1784

ПДР ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА УЗ ПУТ Е-75 У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.7/2009 
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 24/2011)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА