Планови детаљне регулације

1620

ПДР АДИЦА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.21/2005

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 05/2008)

1621

ПДР БЛОКОВА ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.3/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр.23/2007)

1754

*** ПДР БИСТРИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.21/2008

(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ),(Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2007 и 3/2010)

1590

ПДР КОМПЛЕКСА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ" У НОВОМ САДУ,

бр. 2.4.2/2005, (Сл.лист Града Новог Сада бр.17/2006)

1631

ПДР МИШЕЛУКА II У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.15/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2008)

1613

ПДР БЛОКА НОВОСАДСКОГ САЈМА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.8/2005

(Сл.лист Града Новог Сада бр.41/2007)

1618

ПДР ПРОСТОРА "РЕМОНТ И СЕРВИС" ДОО НА РУМЕНАЧКОМ ПУТУ У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.1/2006 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 12/2009)

1587

ПДР ЦЕНТРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАЋЕ ПОПОВИЋ, БРАНКА БАЈИЋА И ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА У НОВОМ САДУ, бр. 1.5.87/2005

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 36/2008)

1617

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА И ОБЛАЧИЋА РАДА

У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/2005, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 02/2009)

1584

ПДР ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.17/2005

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 11/2008)

1610

ПДР БИСТРИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.5/2005

(Сл. лист Града Новог Сада бр.19/2007)

1604

ПДР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.7/2005

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 01/2008)

1575

ПДР УЛАЗНОГ ПРАВЦА УЗ ПРОДУЖЕТАК УЛИЦЕ ПАЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋА

У НОВОМ САДУ, бр. 1.2.4.14/2004, (Сл.лист Града Новог Сада бр.42/2007)

1601

ПДР ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ И ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА "РОТКВАРИЈА"

У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.3/2005, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 44/2008)

1595

ПДР ПОДРУЧЈА ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.4/2005

(Сл.лист Града Новог Сада бр.29/2007)

1570

ПДР БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У НОВОМ САДУ, бр. 1.2.4.18/2004 (Сл.лист Града Новог Сада бр.31/2007)

1795

*** ПДР БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.3/2009,

(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 31/2007 и 61/2010)

1569

ПДР АЛМАШКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.5/2004

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 14/2007)

1567

ПДР КАБЛОВСКОГ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА,

бр. 2.4.7/2002, (Сл. лист Града Новог Сада бр.1/2007)

1566

ПДР БЛОКА "РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.2/2005

(Сл.лист Града Новог Сада бр.36/2006)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА