Планови детаљне регулације

1459

ПДР ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.1/2005

(Сл.лист Града Новог Сада бр.12/2005)

1608

*** ПДР ПРОСТОРА СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ,

бр. 2.4.10/2005, (ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ),

(Сл. лист Града Новог Сада бр.23/2003 и 50/2006)

1687

*** ПДР ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.20/2007,

(ИЗМЕНE И ДОПУНE), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 12/2005 и 5/2009)

1415

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЈАШЕ ТОМИЋА, ГАГАРИНОВЕ УЛИЦЕ, БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА I, РУМЕНАЧКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ ПАРИСКЕ КОМУНЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.11/2002, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2004)

1458

ПДР КОМПЛЕКСА ДЕЧИЈЕ БОЛНИЦЕ И СТАНОВАЊА НА ДЕЛУ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.10.01/2003 (Сл.лист Града Новог Сада бр.31/2005)

1407

ПДР ДЕЛА САЛАЈКЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ТЕОДОРА МАНДИЋА, ТЕМЕРИНСКЕ, ПАРТИЗАНСКЕ И СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/2002

(Сл.лист Града Новог Сада бр.20/2003)

1418

ПДР МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА ОКО УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА (БЛОК 8)

У НОВОМ САДУ, (ИЗМЕНА И ДОПУНА РП), бр.1.4.24/2002

(Сл.лист Града Новог Сада бр.23/2003)

1410

ПДР ФУТОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ, бр.1.4.14/2002

(Сл.лист Града Новог Сада бр.18/2005)

1414

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ УЗ ПУТ Е-75 У НОВОМ САДУ, бр.1.4.18/2002

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 1/2004)

1413

ПДР ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА НА БУКОВАЧКОМ ПУТУ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр.1.4.8/2002, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 20/2003)

1416

ПДР ПРОСТОРА СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ,

бр. 1.4.4/2002, (Сл.лист Града Новог Сада бр. 23/2003)

1674

*** ПДР ДЕЛА САЛАЈКЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ТЕОДОРА МАНДИЋА, ТЕМЕРИНСКЕ, ПАРТИЗАНСКЕ И СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.8/2007,

(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 20/2003 и 31/2009)

1405

ПДР ПРОСТОРА УЛАЗНОГ ПРАВЦА ЗАПАДНО ОД ПУТА НОВИ САД - ЗРЕЊАНИН, ЈУЖНО ОД КАЋКЕ ПЕТЉЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.10/2001

(Сл.лист Града Новог Сада бр.1/2004)

1411

ПДР СПОРТСКОГ ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр.1.5.1/2002

(Сл.лист Града Новог Сада бр.18/2005)

1382

РП БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ САДУ, бр.1.4.17/2001

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2003 и 12/2003)

1538

*** ПДР БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ САДУ
(ИЗМЕНА И ДОПУНА РП), бр. 1.4.8/2004, (Сл..лист Града Новог Сада бр. 3/2006)

1377

РП ПРОСТОРА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЈУЖНО ОД ПРОДУЖЕТКА БУЛЕВАРА ЈОВАНА ДУЧИЋА У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.2/2002

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 4/2003 и 17/2003)

1366

РП "МАЛИ ДО" У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.16/01

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 24/2002 и 17/2003)

1353

ПДР СТАНОВАЊА "АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.5/2000

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 16/2003)

1351

РП МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА ИЗМЕЂУ БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА И УЛИЦА МИШЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА, ЂОРЂА СЕРВИЦКОГ И НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ УЛИЦЕ

У НОВОМ САДУ, 1.4.4/2001, (Сл. лист Града Новог Сада, бр. 13/2002 и 12/2003)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА