Планови детаљне регулације

2161

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.14/16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2017)

2163

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПДР-а БЛОКОВА ОКО МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ,
бр. 2.4.8/16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 34/2017)

2171

ПДР СПОРТСКОГ ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.15/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2019)

2172

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а „БУЛЕВАР III” У НОВОМ САДУ (локалитет на парцелама бр. 7079 и 7123 КО Нови Сад I), бр. 2.4.10/16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2017)

2180

ПДР ДЕЛА САЛАЈКЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.22/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2019)

2184

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ШАФАРИКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКЕ И УСПЕНСКЕ
У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.23/16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 42/2018)

2189

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЈАШЕ ТОМИЋА, ГАГАРИНОВЕ УЛИЦЕ, БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА I, РУМЕНАЧКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ ПАРИСКЕ КОМУНЕ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ УЗ АТОМСКО СКЛОНИШТЕ), бр. 2.4.11/16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2017)

2197

ПДР БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.21/2019,
(Сл.лист Града Новог Сада бр.50/2019)

2198

ПДР БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.10./17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 55/2018)

2209

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ "СЕВЕР IV" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.8/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 44/2019)

2210

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а БЛОКОВА ОКО МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ
У НОВОМ САДУ, (локалитет у Улици cловачкoj број 6), бр. 2.4.3/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2019)

2215

ПДР ДЕТЕЛИНАРА III У НОВОМ САДУ („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 30/18)

2218

ПДР ДЕЛА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „САЈМИШТЕ” У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.20/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2018)

2221

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА НОВОСАДСКОГ САЈМА, МИЧУРИНОВЕ, БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА I И БРАНИМИРА ЋОСИЋА (ЛОКАЛИТЕТ УЗ УЛИЦУ СЕСТАРА НИНКОВИЋ) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 30/18)

2222

ПДР ПРОСТОРА ПЛАНИРАНОГ ЗА АРХЕОЛОШКИ ПАРК, ЗАПАДНО ОД БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.12/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2019)

2225

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 26/18)

2233

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР МАЛИ БЕОГРАД-ВЕЛИКИ РИТ II У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ УЗ УЛИЦУ ПЕЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 30/18)

2235

ПДР ДЕЛА ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.9/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 44/2019)

2239

ПДР МИШЕЛУКА III У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.15/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 60/2018)

2244

ПДР ПОСЛОВАЊА И ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА НА ПРОСТОРУ "МАЛИ БЕОГРАД -
- ВЕЛИКИ РИТ I" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.13/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2018)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА