Планови детаљне регулације

2254

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а „БУЛЕВАР III” У НОВОМ САДУ
(локалитет у Улици Хиландарској број 3), бр. 2.4.7/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2019)

2258

ПДР АДИЦА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.1/18
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2265

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ
(Локалитет у Радничкој улици број 25), бр. 2.4.9/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2268

ПДР КАРАГАЧЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.4/18
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2020)

2291

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ ИСТОК У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 2.4.5/18
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2020)

2294

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
АУТО-ПУТА Е-75 НА АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА
(локалитет Мотел „Минут-Мајур“, на km 120+350), бр. 2.4.2/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 35/2019)

2320

ОДЛУКA О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПДР-а КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ , бр. 1.4.12/18, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 31/2019)

2325

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ БРОЈ 49), бр. 2.4.4/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 59/2019)

2334

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.13/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 09/2020)

2371

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а КОМПЛЕКСА ДЕЧИЈЕ БОЛНИЦЕ И СТАНОВАЊА НА ДЕЛУ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ
(локалитет између улица Хајдук Вељкове и др Хемпта)

2194

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР СТАНОВАЊА „АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ“ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ НА ПАРЦЕЛИ 3392/40 КО НОВИ САД I) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 30/18)

2078

ИЗМЕНE ДОПУНE ПДР-а „БУЛЕВАР III“ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.14/15
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2016)

1844

ПДР ПРОСТОРА ГЛАВНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ II У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.1/10
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 69/2013)

1871

ПДР РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.1/11
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2013)

1949

ИЗМЕНА ПДР-а ПОДРУЧЈА ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ, бр 1.4.4/12
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2014)

1977

ИЗМЕНА ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА, МАРКА МИЉАНОВА И БЛОКОВА ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ
У НОВОМ САДУ, бр 2.4.1/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2014)

1979

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ПОДРУЧЈА ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ, бр 1.4.10/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2014)

1989

ПДР ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ АДИ
У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 2.4.3/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2015)

1805

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА РУМЕНАЧКОМ УЛАЗНОМ ПРАВЦУ

У НОВОМ САДУ, бр 1.4.16/09, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2013)

1783

ПДР КЛИСАНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.5/2009,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2012)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА