Планови детаљне регулације

2001

ПДР ПЕЈИНОВОГ НАСЕЉА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.2./14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2017)

1863

ПДР РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРУГЕ БЕОГРАД – НОВИ САД – СУБОТИЦА – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ ДЕОНИЦА: СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2012)

2005

ПДР ШУМСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 53/2016)

1640

ПДР СТАНИЧНОГ ПОДРУЧЈА СА ПАРКОВИМА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/2006
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 39/2011)

2006

ПДР ПРОСТОРА ОКО МОРНАРСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.7/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2016)

1713

ПДР "ШИРИНЕ II" У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.3/08,

(Сл.лист града Новог Сада бр. 21/2011)

2007

ПДР МАЛИ БЕОГРАД – ВЕЛИКИ РИТ II У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.8/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 53/2016)

1742

ПДР СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I РЕДА РУМА – НОВИ САД (М – 21) У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 2.4.1/2008,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2011) 

2014

ПДР БЛОКОВА ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.4/14,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 82/2016)

1746

ПДР НОВЕ СТАМБЕНЕ ЗОНЕ “ШИРИНЕ I” У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.2./2008
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 32/2011)

2018

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА,МАРКА МИЉАНОВА И БЛОКОВА ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.14/14, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2021)

1759

ПДР ДЕЛА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА УЗ РАДНИЧКУ УЛИЦУ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.26/2008, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 55/2009)

2023

ПДР ПЕТРОВАРАДИНА IX У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.16/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2018)

1760

ПДР ЗОНЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У НОВОМ САДУ,

бр. 1.4.23/2008, (Сл. лист Града Новог Сада бр.17/2011)

2026

ПДР КАМЕНИЧКОГ ПАРКА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.17/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 26/2017)

1774

ПДР БЛОКА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НОВОМ САДУ бр.1.4.2/2009

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 31/2010)

1802

ПДР СТАРОИРИШКОГ ПУТА СА ДЕЛОМ ПАРАГОВА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ,
бр. 1.4.11/2009, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 24/2011)

2027

ПДР ДЕЛА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА УЗ БУЛЕВАР ЕВРОПЕ ЈУЖНО ОД НОВОСАДСКОГ САЈМА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.19/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2016)

1727

ПДР ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ПОСЛОВАЊУ НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА НА ДЕЛУ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 309/1 КО НОВИ САД III, бр.2.4.2/2008, 

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 48/2009) 

1761

ПДР УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ, бр.1.4.20/2008
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2010)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА