Планови у насељима

2063

ПДР ПОДРУЧЈА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ У ЈУГОЗАПАДНОМ ДЕЛУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУКОВАЦ, бр. 1.4.13/2015
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 04/2018)

2178

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ У РУМЕНКИ, бр. 1.4.18/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 04/2018)

2120

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ПОТЕС ШЕВИЊАК
У ЛЕДИНЦИМА, бр.1.4.2/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2017)

1967

ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БЕГЕЧ, бр 1.3.2/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 56/2017)

2199

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУКОВАЦ
(ЛОКАЛИТЕТ РЕЗЕРВОАР), бр. 1.3.3/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2017)

2024

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ И ПРИМАРНОГ НАСИПА У ФУТОГУ, бр. 1.4.15/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2017)

2035

ПДР ЗА РАСПЛЕТ 110 kV ДАЛЕКОВОДА КОД ТС "НОВИ САД 3" НА ЧЕНЕЈУ,
бр. 2.4.1/14, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 41/2017)

Планови у општини Сремски Карловци

1822

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА, бр. 2.3.1/11
(Сл. лист Општине Сремски Карловци бр. 4/2016)

1823

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ПРОСЈАНИЦЕ

У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.10/2009,

(Сл. лист Општине Сремски Карловци бр. 05/2011)

1699

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАГАРЧЕВ БРЕГ СА КОМПЛЕКСОМ ГРОБЉА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.5/2007 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1684

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНОВАЊА СА КОМПЛЕКСОМ ЧЕРАТСКОГ ГРОБЉА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.3/2007 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1681

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕШИКОВЦА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.4/2007 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1680

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЧЕРАТ" У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.6/2007
(Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2018 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА