Планови у насељима

2360

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ (ЛОКАЛИТЕТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У УЛИЦИ САВЕ МАЛЕШЕВА), бр. 1.3.19/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2019)

2339

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ (локалитет СПЦ на потесу Клиса и др.), бр. 1.3.16/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2019)

2272

ПДР ЗОНЕ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ У ФУТОГУ, бр. 1.4.17/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2019)

2196

ПДР ПРОСТОРА У ПРОДУЖЕТКУ ЛЕПТИРОВЕ УЛИЦЕ У ВЕТЕРНИКУ,бр. 1.4.23/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2019)

2223

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК
(пет локалитета), бр. 1.3.1/17, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 35/2019)

2317

ОДЛУКA О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК
(УСКЛАЂИВАЊЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ ДАЛЕКОВОДА СА ПРОПИСИМА И ДР.),
бр. 1.3.5/18, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2259

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ
(локалитети уз државни пут IБ-21 и др.),бр. 1.3.9/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

Планови у општини Сремски Карловци

1822

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА, бр. 2.3.1/11
(Сл. лист Општине Сремски Карловци бр. 4/2016)

1823

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ПРОСЈАНИЦЕ

У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.10/2009,

(Сл. лист Општине Сремски Карловци бр. 05/2011)

1699

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАГАРЧЕВ БРЕГ СА КОМПЛЕКСОМ ГРОБЉА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.5/2007 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1684

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНОВАЊА СА КОМПЛЕКСОМ ЧЕРАТСКОГ ГРОБЉА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.3/2007 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1681

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕШИКОВЦА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.4/2007 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1680

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЧЕРАТ" У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.6/2007
(Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2020 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА