Планови у насељима

2136

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ЈУЖНО ОД КНИНСКЕ УЛИЦЕ
У ВЕТЕРНИКУ, бр. 1.4.7/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2018)

2064

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ ЈУЖНО ОД ПРУГЕ У ФУТОГУ,бр. 1.4.12/15
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2018)

2063

ПДР ПОДРУЧЈА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ У ЈУГОЗАПАДНОМ ДЕЛУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУКОВАЦ, бр. 1.4.13/2015
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 04/2018)

2178

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ У РУМЕНКИ, бр. 1.4.18/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 04/2018)

2120

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ПОТЕС ШЕВИЊАК
У ЛЕДИНЦИМА, бр.1.4.2/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2017)

1967

ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БЕГЕЧ, бр 1.3.2/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 56/2017)

2199

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУКОВАЦ
(ЛОКАЛИТЕТ РЕЗЕРВОАР), бр. 1.3.3/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2017)

Планови у општини Сремски Карловци

1672

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ДОКЕ СА КОМПЛЕКСОМ КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.2/2007 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1646

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДУЖ ПУТА СУБОТИЦА – БЕОГРАД У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.7/200  (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 3/2007)

1807

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДУЖ ПУТА СУБОТИЦА – БЕОГРАД У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр.2.4.7/2009 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр. 8/2010)

1626

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ПОСЛОВНОМ ЦЕНТРУ, ПОСЛОВАЊУ И ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ НА ЋУШИЛОВУ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.6/2006 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 3/2007)

1609

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ОД ОКРЕТНИЦЕ НА ДУДАРИ СТРАЖИЛОВСКОГ ПУТА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.9/2005 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр.9/2006)

1606

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ ИЗМЕЂУ ПРУГЕ И ДУНАВА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.8/2005 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 9/2006)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2019 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА