Планови у насељима

2223

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК
(пет локалитета), бр. 1.3.1/17, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 35/2019)

2317

ОДЛУКA О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК
(УСКЛАЂИВАЊЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ ДАЛЕКОВОДА СА ПРОПИСИМА И ДР.),
бр. 1.3.5/18, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2259

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ
(локалитети уз државни пут IБ-21 и др.),бр. 1.3.9/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2183

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК
(ЛОКАЛИТЕТ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ НА УКРШТАЊУ УЛИЦЕ НОВА I И НОВОСАДСКОГ ПУТА),
бр. 1.3.10/16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2116

ПДР СПОРТСКОГ ЦЕНТРА У ФУТОГУ,бр. 1.4.10/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2019)

2246

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЗАПАДНО ОД ФРУШКОГОРСКЕ УЛИЦЕ У БУКОВЦУ, бр. 1.7.4/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2019)

1982

ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КОВИЉ, бр 1.3.8/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2019)

Планови у општини Сремски Карловци

1672

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ДОКЕ СА КОМПЛЕКСОМ КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.2/2007 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1646

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДУЖ ПУТА СУБОТИЦА – БЕОГРАД У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.7/200  (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 3/2007)

1807

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДУЖ ПУТА СУБОТИЦА – БЕОГРАД У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр.2.4.7/2009 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр. 8/2010)

1626

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ПОСЛОВНОМ ЦЕНТРУ, ПОСЛОВАЊУ И ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ НА ЋУШИЛОВУ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.6/2006 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 3/2007)

1609

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ОД ОКРЕТНИЦЕ НА ДУДАРИ СТРАЖИЛОВСКОГ ПУТА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.9/2005 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр.9/2006)

1606

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ ИЗМЕЂУ ПРУГЕ И ДУНАВА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.8/2005 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 9/2006)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2020 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА