Планови у насељима

2141

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ФУТОГ, бр. 2.3.3/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2017)

2083

ПГР ПРОСТОРА ЗА СТАНОВАЊЕ У ВЕТЕРНИКУ, ИЗМЕЂУ НАСИПА И АДИЦА,
бр. 1.4.8/15, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 26/2017)

2139

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК, бр. 2.3.2/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2017)

2009

ПДР ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА УЗ ИНСТИТУТСКИ ПУТ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ,
бр. 1.4.10/14, (Сл. лист Града Новог Сада 9/2017)

2033

ПДР ЦЕНТРА КАЋА, бр. 1.4.20/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 75/2016)

2013

ПДР ЦЕНТРА СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ, бр 1.4.11/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 53/2016)

1970

ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КИСАЧ, бр. 1.3.5./13
(Сл. лист Града Новог Сада 18/2016)

Планови у општини Сремски Карловци

1539

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ЦЕНТРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦA, бр. 2.4.4/2004 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1336

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА бр. 2.2.1/1999 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 14/2002)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2019 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА