Планови у насељима

1571

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БУКОВАЦ, бр. 1.2.4.26/2004 (Сл.лист Града Новог Сада бр.3/97, 17/2003, 23/2003 и 30/2007)

1542

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БУДИСАВА, бр. 1.4.22/2004 (Сл.лист Града Новог Сада бр.2/99, 17/2003 и 49/2005)

1376

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА ВЕТЕРНИК, бр. 1.4.1/99 (Сл.лист Града Новог Сада бр.3/2001 и 3/2003)

1551

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЋ, бр. 1.4.22/2004 (Сл.лист Града Новог Сада бр.8/99, 8/2001, 17/2003 и 25/2006)

1159

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН НАСЕЉА КОВИЉ, бр. 1.4.2/96 (Сл.лист Града Новог Сада бр.15/99)

1540

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА КОВИЉ бр. 1.4.22/2004 (Сл.лист Града Новог Сада бр.15/1999, 17/2003, 14/2009)

1543

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СТЕПАНОВИЋЕВО, бр. 1.4.22/2004 (Сл.лист Града Новог Сада бр.10/2000, 3/2003, 17/2003 и 11/2006)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2019 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА