Рани јавни увид

2194

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНОВАЊА "АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ" У НОВОМ САДУ
(локалитет на парцели бр. 3392/40 КО НОВИ САД I)
(Трајање Раног јавног увида је од 15.11. до 29.11.2017.)

2209

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ "СЕВЕР IV" У НОВОМ САДУ
(Трајање Раног јавног увида је од 15.11. до 29.11.2017.)

2214

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КИП
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
(Трајање Раног јавног увида је од 15.11. до 29.11.2017.)

2228

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК
(локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику)
(Трајање Раног јавног увида је од 15.11. до 29.11.2017.)

2233

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛИ БЕОГРАД – ВЕЛИКИ РИТ II У НОВОМ САДУ
(локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића)
(Трајање Раног јавног увида је од 15.11. до 29.11.2017.)

2239

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
МИШЕЛУКА III У НОВОМ САДУ
(Трајање Раног јавног увида је од 15.11. до 29.11.2017.)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2017 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА