Рани јавни увид

2345

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА АЛИБЕГОВЦА, ЈУГОИСТОЧНО ОД ПУТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 4497 КО ПЕТРОВАРАДИН У ПЕТРОВАРАДИНУ
Трајање Раног јавног увида је од 12.11. до 26.11.2019.

2353

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ И СТАНОВАЊЕ СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
У НОВОМ САДУ
Трајање Раног јавног увида је од 12.11. до 26.11.2019.

2356

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА ПЛАНИРАНОГ ЗА ПОСЛОВАЊЕ СЕКУНДАРНОГ И ТЕРЦИЈАРНОГ СЕКТОРА, СЕВЕРОИСТОЧНО ОД ПЛАНИРАНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ У ВЕТЕРНИКУ
Трајање Раног јавног увида је од 12.11. до 26.11.2019.

2359

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА УЗ УЛИЦУ ШКОЛСКУ У ВЕТЕРНИКУ
Трајање Раног јавног увида је од 12.11. до 26.11.2019.

2352

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА АВИЈАТИЧАРСКОГ НАСЕЉА И ДЕТЕЛИНАРЕ У НОВОМ САДУ
Трајање Раног јавног увида је од 31.10. до 14.11.2019.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2019 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА