Рани јавни увид

2293

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДБАРЕ
У НОВОМ САДУ
Трајање Раног јавног увида је од 05.02. до 19.02.2019.

2310

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА
ЗА ПОСЛОВАЊЕ У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ СТЕПАНОВИЋЕВА
Трајање Раног јавног увида је од 05.02. до 19.02.2019.

2304

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У НАСЛЕЂЕНИМ АМБИЈЕНТАЛНИМ ЦЕЛИНАМА У НОВОМ САДУ (локалитет на парцели број 8550/1 КО Нови Сад I)
Трајање Раног јавног увида је од 1.02. до 15.02.2019.

2301

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ИСТОЧНО ОД ЛОКАЛНОГ ПУТА ПЛАНТА-КИСАЧ И СЕВЕРНО ОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СОМБОР (БОГОЈЕВО) – НОВИ САД, У ФУТОГУ
Трајање Раног јавног увида је од 1.02. до 15.02.2019.

2299

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА ЈУГОЗАПАДНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IIA-111
У KO ФУТОГ
Трајање Раног јавног увида је од 1.02. до 15.02.2019.

2298

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ВИКЕНД-ЗОНЕ АРТИЉЕВО-ПОПОВИЦА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
Трајање Раног јавног увида је од 1.02. до 15.02.2019.

2291

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ИСТОК У ПЕТРОВАРАДИНУ
Трајање Раног јавног увида је од 1.02. до 15.02.2019.

2316

КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ И ДАЛЕКОВОДА 110kV ТС НОВИ САД 3 -ТС НОВИ САД 4 У НОВОМ САДУ

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2019 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА