Рани јавни увид

2341

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЧУРИНОВЕ, НОВОСАДСКОГ САЈМА И ФУТОШКЕ
У НОВОМ САДУ
Трајање Раног јавног увида је од 17.06. до 01.07.2019.

2338

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА “САЈМИШТЕ“ ЈУЖНО ОД УЛИЦЕ НОВОСАДСКОГ САЈМА
У НОВОМ САДУ
Трајање Раног јавног увида је од 17.06. до 01.07.2019.

2330

 РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР IV СЕВЕРНО ОД ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА У НОВОМ САДУ
Трајање Раног јавног увида је од 03.06. до 17.06.2019.

2342

 РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ
Трајање Раног јавног увида је од 03.06. до 17.06.2019.

2284

 РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ

Трајање Раног јавног увида је од 03.06. до 17.06.2019.

2348

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА,ДИМИТРИЈА АВРАМОВИЋА, СЛОВАЧКЕ, ВАЛЕНТИНА ВОДНИКА И ЈОВАНА СУБОТИЋА У НОВОМ САДУ
Трајање Раног јавног увида је од 27.05. до 10.06.2019.

2311

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ФУТОГ (Локалитет Бангладеш)
Трајање Раног јавног увида је од 27.05. до 10.06.2019.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2019 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА