Рани јавни увид

2544

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЈУЖНО ОД ФУТОШКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ
Трајање Раног јавног увида је од 18.01.2023. до 01.02.2023.

2516

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ
Трајање Раног јавног увида је од 16.01.2023. до 30.01.2023.

2514

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРA ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНОМ ПРАВЦУ ИСТОЧНО ОД ПУТА IБ -12 У НОВОМ САДУ
Трајање Раног јавног увида је од 16.01.2023. до 30.01.2023.

2497

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ УЗ ТЕМЕРИНСКИ И СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ (локалитет Савска улица)
Трајање Раног јавног увида је од 16.01.2023. до 30.01.2023.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА