Рани јавни увид

2418

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА ИСТОЧНО ОД БУКОВАЧКОГ ПУТА И ДЕЛА ПОДРУЧЈА „ШИРИНЕ I” У ПЕТРОВАРАДИНУ
Трајање Раног јавног увида је од 12.04. до 26.04.2021.

2408

 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ (локалитет Дневник)
одржаће се у трајању од 15 дана, од 05. - 19. априла 2021.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА