Рани јавни увид

2471

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК (УСАГЛАШАВАЊЕ ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ)
Трајање Раног јавног увида је од 17.11. до 01.12.2021.

2459

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИНСТИТУТСКОГ ПУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
Трајање Раног јавног увида је од 10.11. до 24.11.2021.

2442

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ЦЕНТРА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
Трајање Раног јавног увида је од 10.11. до 24.11.2021.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА