Рани јавни увид

2380

 Рани јавни увид у Концептуални оквир ПГР пијаце у Футогу са компатибилним наменама одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 25. маја до 08.јуна 2020. године, сваког радног дана од 9-14 часова у просторији у приземљу зграде ЈП"Урбанизам" Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 и у просторијама Месне заједнице "Футог" Футог, Улица цара Лазара 42

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2020 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА