Генерални План града Новог Сада

1828

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА НОВОГ САДА ДО 2030. ГОДИНЕ

1517

ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА НОВОГ САДА

2422

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА (ЛОКАЛИТЕТ РАДНЕ ЗОНЕ У КАЋУ)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА