Планови детаљне регулације

2034

ПДР НАЈЛОН ПИЈАЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.22/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 18/2024)

2037

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ТЕМЕРИНСКЕ, ПУТА ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА, УЛИЦЕ БАЈЧИ ЖИЛИНСКОГ И ПЛАНИРАНЕ ПРУГЕ У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.25/14, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 41/2017)

2051

ПДР ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНОМ ПРАВЦУ ДУЖ ФУТОШКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.4/2015,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2016)

2053

ПДР ВОЈИНОВО У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.11/15
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2017)

2054

ПДР УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.9/2015
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 17/2017)

2056

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ЗОНЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.10/15, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 26/2017)

2058

ПДР ТРАНЏАМЕНТА (У ЗОНИ НАСПРАМ РИБЊАКА) У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.6/15
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 32/2017)

2061

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ „СЕВЕР III“ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.2/15
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2016)

2065

ПДР МИШЕЛУКА II У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.5/15
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 26/2017)

2081

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА РУМЕНАЧКОМ УЛАЗНОМ ПРАВЦУ У НОВОМ САДУ (КОМПЛЕКС ИНДУСТРИЈЕ МЕСА "МАТИЈЕВИЋ"),
бр. 1.4.12/15, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 47/2016)

2095

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАЋЕ РИБНИКАР, ДАНИЛА КИША И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.3/15,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2016)

2097

ПДР ПРОСТОРА ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ БРАНКА БАЈИЋА И НОВОСАДСКОГ САЈМА У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.2/2015,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2016)

2117

ПДР ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.2./16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 40/2017)

2118

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКОВА ОКО УЛИЦА РАДНИЧКЕ, СТРАЖИЛОВСКЕ
И БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.4/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 34/2017)

2126

ПДР БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ САДУ, 1.4.1/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 55/2018)

2130

ПДР ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-12 У КАЋУ („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 30/18)

2131

ПДР ДЕЛА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-21 ОД МОСТА НА ДУНАВУ ДО ПЕТЉЕ "КАЋ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.5/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2018)

2132

ПДР СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЗОНЕ САДОВА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.6/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 23/2019)

2140

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ОПШТЕСТАМБЕНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА РУМЕНАЧКЕ И ПАРИСКЕ КОМУНЕ У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.3/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2017)

2144

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ПОДРУЧЈА ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ
(локалитет уз Улицу Лазе Лазаревића), бр. 2.4.5/16,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2017)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА