Планови у насељима

2214

ПДР КИП У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.2/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 6/2023)

2468

ПДР КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.15/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 49/2022)

2314

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ И СПОРТСКИ ЦЕНТАР СЕВЕРОИСТОЧНО ОД УЛИЦЕ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА И ЈУГОИСТОЧНО ОД ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ У КОВИЉУ, бр. 1.4.26/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2301

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ИСТОЧНО ОД ЛОКАЛНОГ ПУТА ПЛАНТА-КИСАЧ И СЕВЕРНО ОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СОМБОР (БОГОЈЕВО) – НОВИ САД, У ФУТОГУ, бр. 1.4.16/18, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2336

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУКОВАЦ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 kV) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 46/20)

2403

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА ДУЖ УЛИЦЕ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У ФУТОГУ (ЛОКАЛИТЕТ НА ПАРЦЕЛАМА БР. 3001, 3003 И 3004 КО ФУТОГ) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 52/21)

2260

ПДР ЦЕНТРА РУМЕНКЕ („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 46/20)

Планови у општини Сремски Карловци

1539

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ЦЕНТРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦA, бр. 2.4.4/2004 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1336

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА бр. 2.2.1/1999 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 14/2002)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА