Историјат фирме

"УРБАНИЗАМ" Завод за урбанизам Нови Сад, основао је Народни одбор општине Нови Сад 1960. године с циљем урбанистичког планирања изградње и уређења Новог Сада и околних насеља у саставу тадашње општине Нови Сад.

  • Од 1960. до 1973. године Завод је самостална установа.
  • До 1977. године Завод је у саставу Радне организације "УРБИС" које је обједињавала послове планирања, изградње и уређења града.
  • Од 1977. до 1989. године Завод је у појединим периодима функционисао као самостална радна организација а један период и као ООУР у оквиру радне организације као вишег облика организовања, да би децембра месеца 1989. године РО "Урбанизам" одлуком Скупштине Града Новог Сада била организована као Јавно предузеће.
  • Од 1. 01. 1990. године Јавно предузеће је у таквом статусу и облику организовања уписано у судски регистар и послује и данас.

Јавно предузеће је члан Удружења урбаниста Србије, Удружења урбаниста Војводине и Међународне федерације за урбанизам и становање (ИФХП).

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА