Јавне набавке

Број јавне набавке Предмет Позив Конкурсна документација Напомена
ЈНMВ 02/19 НАФТНИ ДЕРИВАТИ
ЈНВВ 01/14 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ЈНВВ 01/15 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ЈНВВ 01/16 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ЈНВВ 02/14 НАБАВКА СОФТВЕРА
ЈНВВ 02/15 НАБАВКА ХАРДВЕРА
ЈНВВ 02/15-1 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
ЈНВВ 02/16 СОФТВЕР

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА