Планови детаљне регулације

0881

*** ДУП СТАМБЕНЕ ЗОНЕ "ДЕТЕЛИНАРА III" У НОВОМ САДУ - ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА Д1, бр. 113/92, (ДОПУНА ДУП-а), Сл. Града Новог Сада бр.12/81, 9/92 и 17/2003)

0264

ДУП СТАМБЕНЕ ЗОНЕ "ВОЈИНОВО 2" У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 10-1065/78
(Сл. лист Општине Нови Сад бр. 10/79 и Сл. лист Града Новог Сада, бр. 15/87,

бр. 21/92 и 17/2003)

0216

УП КОМПЛЕКСА ПРЕДУЗЕЋА ПТТ САОБРАЋАЈА "НОВИ САД" - ПТТ ГАРАЖЕ И ПТТ СЛАГАЛИШТА, Л 10252/76 (Сл. лист Општине Нови Сад, бр. 6/77 и Сл. лист Града Новог Сада, бр. 12/03)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА