Планови у насељима

1492

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРОБЉА У ФУТОГУ, бр. 1.5.2/2003 (Сл.лист Града Новог Сада бр.24/2005)

1599

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАДА КОНДИЋА, РУМЕНАЧКЕ И НОВОСАДСКЕ У ФУТОГУ, бр. 1.4.12/2005 (Сл.лист Града Новог Сада бр.42/2007)

1588

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА, НАДЕ ДИМИЋ, НОВОПЛАНИРАНЕ, ГОЛУБА БАБИЋА, ВЛАДАНА СТЕФАНОВИЋА И УЛИЦЕ ФУТОШКИ ВАШАР У ФУТОГУ, бр. 1.4.13/2005 (Сл.лист Града Новог Сада бр.30/2007)

1712

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНЕ ЗОНЕ СЕВЕРНО ОД УЛИЦЕ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У ФУТОГУ, бр 1.4.14/2008

(сл.лист Града Новог Сада бр. 28/2010)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА