Урбанистички пројекти

1359

ПП ДЕЛА ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ТЕМЕРИНСКЕ И ТЕКЕЛИЈИНЕ У РАДНОЈ ЗОНИ "СЕВЕР III" У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.1/99 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2000 и 12/2003)

1357

УП ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА НА ПРОСТОРУ МАЛИ БЕОГРАД-ВЕЛИКИ РИТ У НОВОМ САДУ, бр. 1.5.8/2000 (Сл. лист Града Новог Сада, бр. 10/2001 и 12/2003)

1347

УП МЕЂУМЕСНЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 2.5.3/2001 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2002 и 12/2003)

1333

УП СТАМБЕНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА АТАНАСИЈА ГЕРЕСКОГ И ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА У НОВОМ САДУ, бр. 1.5.1/2001 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2002 и 12/2003)

1312

УП СПОРТСКОГ ЦЕНТРА "БИСТРИЦА" У НОВОМ САДУ, 1.5.9/2000 (Сл. лист Града Новог Сада, бр. 5/02 и 12/2003)

1306

УП ЦРКВЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 11/2001

1278

УП БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СКЕРЛИЋЕВЕ, ПАШИЋЕВЕ, МАТИЦЕ СРПСКЕ, КОСТЕ ХАЏИ МЛ. И САВЕ ВУКОВИЋА У НОВОМ САДУ, бр. 1.5.5/97 (Сл. лист Града Новог Сада, бр. 15/2000 и 12/2003)

1256

УП ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ЗА РЕСТОРАН ЗА УСЛУЖИВАЊЕ "БРЗОМ ХРАНОМ" У НОВОМ САДУ, бр. 2.5.8/98 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 11/99 и 17/2003)

1250

ПП БЛОКА СЕРВИСА НА СЕНТАНДРЕЈСКОМ ПУТУ У НОВОМ САДУ, бр. 1.5.7/97 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 7/99 и 12/2003)

0890

УП КОМПЛЕКСА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ "ШТРАНД" У НОВОМ САДУ, бр. 801/91 (Сл. лист Града Новог Сада, бр. 15/92 и 12/2003)

0291

УП КОМПЛЕКСА ПТТ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ, бр. 2-1097/78 (Сл. лист Општине Нови Сад, бр. 10/79 и Сл. лист Града Новог Сада бр. 12/2003)

0216

УП КОМПЛЕКСА ПРЕДУЗЕЋА ПТТ САОБРАЋАЈА "НОВИ САД" - ПТТ ГАРАЖЕ И ПТТ СЛАГАЛИШТА, Л 10252/76 (Сл. лист Општине Нови Сад, бр. 6/77 и Сл. лист Града Новог Сада бр. 12/2003)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА