Јавне набавке

Број јавне набавке Предмет Позив Конкурсна документација Напомена
ЈНМВ 04/16
УСЛУГА ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА
РЕЗЕРВИСАНА ЈАБНА НАБАВКА
ЈНМВ 04/17 ПРОГРАМСКИ АНТИВИРУС ПАКЕТ
ЈНМВ 04/18 ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ
ЈНМВ 04/19 ПРОГРАМСКИ АНТИВИРУС ПАКЕТ
ЈНМВ 04/20 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ
ЈНМВ 05/14 УСЛУГА ЈАВНЕ (ФИКСНЕ) ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈНМВ 05/15 УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
ЈНМВ 05/16 ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА