Јавне набавке

Број јавне набавке Предмет Позив Конкурсна документација Напомена
ЈНМВ 06/19
ТОНЕРИ И КЕРТРИЏИ
(за штампаче и фотокопир апарате)
ЈНМВ 07/14 НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА
ЈНМВ 07/14-1 НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА
ЈНМВ 07/14-2 НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА
ЈНМВ 07/15 УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА
ЈНМВ 07/16 УСЛУГA ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЈНМВ 07/17 УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈНМВ 07/18 ТОНЕРИ И КЕРТРИЏИ (за штампаче и фотокопир апарате)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА