Јавне набавке

Број јавне набавке Предмет Позив Конкурсна документација Напомена
ЈНМВ 09/14 УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈНМВ 09/15 УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
ЈНМВ 09/17 ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
ЈНМВ 09/18 ПРОГРАМСКИ АНТИВИРУС ПАКЕТ
ЈНМВ 09/19 УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈНМВ 09/20 ХАРДВЕР
ЈНМВ 10/13 ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ
ЈНМВ 10/14 ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА