Јавне набавке

Број јавне набавке Предмет Позив Конкурсна документација Напомена
ЈНМВ 05/17 НАБАВКА ТОНЕРA И КЕРТРИЏA ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ
ЈНМВ 05/19 УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА / Резервисана јавна набавка /
ЈНМВ 05/20 ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
ЈНМВ 06/14 УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА
ЈНМВ 06/15 УСЛУГА ЈАВНЕ (ФИКСНЕ) ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈНМВ 06/16 УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ЈНМВ 06/17
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (папир за штампање и фотокопирање, фасцикле, регистратори и остали канцеларисјки материјал)
Резервисана јавна набавка
ЈНМВ 06/18 ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА