Јавни увид

2262

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА
У НОВОМ САДУ (локалитет општеградског центра уз Улицу браће Поповић и др. )
(од 15.05. до 13.06.2019.)

2196

ДЕО НАЦРТА ПДР-а ПРОСТОРА У ПРОДУЖЕТКУ ЛЕПТИРОВЕ УЛИЦЕ У ВЕТЕРНИКУ
/ ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД /
(од 08.05. до 22.05.2019.)

2272

НАЦРТ ПДР-а ЗОНЕ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ У ФУТОГУ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НАЦРТА ПДР-а ЗОНЕ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ У ФУТОГУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 08.05. до 06.06.2019.)

2235

ДЕО НАЦРТА ПДР-а ДЕЛА ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ / ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД /
(од 08.05. до 22.05.2019.)

2216

НАЦР ПДР-а СТАРОИРИШКОГ ПУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ / ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД /
(од 08.05. до 22.05.2019.)

2309

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ
(локалитет на углу Булевара краља Петра I и Руменачке улице)
(од 08.05. до 22.05.2019.)

ППППН

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - -ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
(од 24.04. до 23.05.2019.)

2222

НАЦРТ ПДР-а ПРОСТОРА ПЛАНИРАНОГ ЗА АРХЕОЛОШКИ ПАРК, ЗАПАДНО ОД БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ У НОВОМ САДУ
(од 23.04. до 22.05.2019.)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2019 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА