Јавни увид

2184

НАЦРТ ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ШАФАРИКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКЕ И УСПЕНСКЕ
У НОВОМ САДУ
(од 06.11. до 05.12.2017.)

2064

ДЕО НАЦРТА ПДР-а РАДНЕ ЗОНЕ ЈУЖНО ОД ПРУГЕ У ФУТОГУ И ИЗВЕШТАЈ О СПУ ПДР-а РАДНЕ ЗОНЕ ЈУЖНО ОД ПРУГЕ У ФУТОГУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(поновни јавни увид)
(од 06.11. до 20.11.2017.)

2178

НАЦРТ ПДР-а РАДНЕ ЗОНЕ У РУМЕНКИ И ИЗВЕШТАЈ О СПУ ПДР-а РАДНЕ ЗОНЕ У
РУМЕНКИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 24.10. до 22.11.2017.)

1867

НАЦРТ ПГР-а АЛИБЕГОВЦА СА ПОДРУЧЈЕМ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ НА ЈУГОИСТОКУ ПЕТРОВАРАДИНА
(од 23.10. до 21.11.2017.)

2023

НАЦРТ ПДР-а ПЕТРОВАРАДИН IX У ПЕТРОВАРАДИНУ (поновни јавни увид)
(од 23.10. до 06.11.2017.)

2191

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПГР-а ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У НАСЛЕЂЕНИМ АМБИЈЕНТАЛНИМ ЦЕЛИНАМА У НОВОМ САДУ
(локалитет на парцели број 8550/1 КО Нови Сад I)
(од 05.10. до 03.11.2017.)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2017 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА