Јавни увид

2340

 Нацрт одлуке о изменама и допунама ПГР-а простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе (због промене ширине коридора далековода 110 kV)

(од 23.06.2020. до 07.07.2020.)
2361

 Нацрт одлуке о изменама и допунама ПГР-а простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, БУлевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана бр 2)
(од 23.06.2020. до 22.07.2020.)

2337

 Нацрт одлуке о изменама и допунама ПГР-а Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине коридора далековода 110kV)
(од 23.06.2020. до 07.07.2020.)

2378

Нацрт одлуке о изменама и допунама ПГР-а простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе, локалитет атлетског стадиона и др 
(од 27.05.2020. до 10.06.2020.)

2363

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а ЦЕНТРА СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ
( локалитет верског објекта на Тргу краља Петра I )
(од 18.05. до 01.06.2020.)

2318

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЧЕНЕЈ
(усклађивање заштитне зоне далековода са прописима )
(од 18.05. до 01.06.2020.)

2312

НАЦРТ ПДР-а ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У БЛОКУ БРОЈ 1 У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ
БУКОВЦА (од 18.05. до 16.06.2020.)

2311

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ФУТОГ (локалитет Бангладеш) /Поновни јавни увид/
(од 18.05. до 01.06.2020.)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2020 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА