Јавни увид

2581

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а ЦЕНТРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАЋЕ ПОПОВИЋ, БРАНКА БАЈИЋА И ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА У НОВОМ САДУ
(регулација Улице Бранка Бајића)
(од 06.12.2023. до 04.01.2024. године)

2550

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА ДУЖ УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА У ФУТОГУ (локалитет на парцели брoj 5468 КО Футог)
(од 06.12.2023. до 04.01.2024. године)

2459

НАЦРТ ПГР-а ПРОСТОРА БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИНСТИТУТСКОГ ПУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
(од 06.12.2023. до 04.01.2024. године)

2436

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РУМЕНКА
(локалитети у западном и северозападном делу грађевинског подручја)
(од 06.12.2023. до 04.01.2024. године)

2591

НАЦРТ ПГР-а КОМПЛЕКСА НОВОСАДСКОГ САЈМА У НОВОМ САДУ
(од 22.11. до 21.12.2023. године)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА