Јавни увид

2249

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПГР-а НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ
(локалитет на углу улица Змај Огњена Вука и Краљевића Марка)
(од 06.06. до 05.07.2018.)

2216

НАЦРТ ПДР-а СТАРОИРИШКОГ ПУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
(од 06.06. до 05.07.2018.)

2131

НАЦРТ ПДР-а ДЕЛА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-21 ОД МОСТА НА ДУНАВУ ДО ПЕТЉЕ "КАЋ" У НОВОМ САДУ
(од 17.05. до 15.06.2018.)

2000

НАЦРТ ПДР-а ПАРАГОВА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
(од 25.05.. до 23.06.2018.)

2171

НАЦРТ ПДР-а СПОРТСКОГ ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ
(од 25.05.. до 23.06.2018.)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2018 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА