Јавни увид

2176

ДЕО НАЦРТА ПДР-а ПРОСТОРА ЧАРДАКА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
/ ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД /
(од 27.01.2023. до 10.02.2023. године)

2484

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ (локалитет у Улици цара Душана број 22)
(од 04.01.2023. до 02.02.2023. године)

2522

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-А КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ (локалитет Клинике за стоматологију Војводине)
(од 04.01.2023. до 02.02.2023. године)

2380

НАЦРТ ПГР-а ПИЈАЦЕ У ФУТОГУ СА КОМПАТИБИЛНИМ НАМЕНАМА
(од 04.01.2023. до 02.02.2023. године)

2066

НАЦРТ ПДР-а КУПАЛИШТА „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПДР-а КУПАЛИШТА „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 04.01.2023. до 02.02.2023. године)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА