Јавни увид

2403

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА ДУЖ УЛИЦЕ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У ФУТОГУ (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 КО Футог)
(од 22.07. до 20.08.2021. године)

2205

НАЦРТ ПДР-а ВИКЕНД-ЗОНЕ „ГЛАВИЦА“ У КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА
(од 20.07. до 03.08.2021. године)

2350

НАЦРТ ПГР-а АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ
(од 06.07. до 04.08.2021. године)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА