Јавни увид

2477

ПГР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УГЛУ ТЕМЕРИНСКОГ ПУТА И ДРЖАВНОГ ПУТА
А1 (Е-75) У НОВОМ САДУ
(од 20.09. до 19.10.2022. године )

2387

ПГР ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ ГРАДА, СЕВЕРНО ОД КАНАЛА ДТД У НОВОМ САДУ
(од 20.09. до 19.10.2022. године )

2445

НАЦРТ ПДР-а КОМПЛЕКСА ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА, НАДЕ ДИМИЋ, НОВОПЛАНИРАНЕ, ГОЛУБА БАБИЋА, ВЛАДАНА СТЕФАНОВИЋА И УЛИЦЕ ФУТОШКИ ВАШАР У ФУТОГУ
(од 30.08. до 28.09.2022. године )

2434

НАЦРТ ПДР-а ПОДРУЧЈА ЈУЖНО ОД ГЛАВНЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА АЛИБЕГОВЦУ, А ЗАПАДНО ОД ЗАНОШКОГ ПОТОКА У ПЕТРОВАРАДИНУ
(од 30.08. до 28.09.2022. године )

2392

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ФУТОГ (локалитет у западном делу насељеног места Футог)
(од 30.08. до 28.09.2022. године )

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА