Јавни увид

2471

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК
(усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју)
(од 16.05. до 14.06.2022. године)

1866

НАЦРТ ПГР-а ПЕТРОВАРАДИНА СА ПЕТРОВАРАДИНСКОМ ТВРЂАВОМ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПГР-а ПЕТРОВАРАДИНА СА ПЕТРОВАРАДИНСКОМ ТВРЂАВОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 29.04. до 28.05.2022. године)

1866-1

НАЦРТ ПГР-а ПЕТРОВАРАДИНА СА ПЕТРОВАРАДИНСКОМ ТВРЂАВОМ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПГР-а ПЕТРОВАРАДИНА СА ПЕТРОВАРАДИНСКОМ ТВРЂАВОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ /ДОДАТНИ ПРИЛОЗИ/
(од 29.04. до 28.05.2022. године)

2314

НАЦРТ ПДР-а ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ И СПОРТСКИ ЦЕНТАР СЕВЕРОИСТОЧНО ОД УЛИЦЕ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА И ЈУГОИСТОЧНО ОД ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ У КОВИЉУ
(од 29.04. до 28.05.2022. године)

2468

НАЦРТ ПДР-а КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПДР-а КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 29.04. до 28.05.2022. године)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА