Јавни увид

2209

НАЦРТ ПДР-а РАДНЕ ЗОНЕ „СЕВЕР IV” У НОВОМ САДУ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПДР-а РАДНЕ ЗОНЕ „СЕВЕР IV” У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 15.03. до 13.04.2019.)

2285

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА
У НОВОМ САДУ (локалитет на углу улица Футошке и Миколе Кичиша)
(од 15.03. до 29.03.2019.)

2317

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК (усклађивање заштитне зоне далековода са прописима и др.)
(од 15.03. до 29.03.2019.)

2132

ДЕО НАЦРТА ПДР-а СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЗОНЕ САДОВА У ПЕТРОВАРАДИНУ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПДР-а СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЗОНЕ САДОВА У ПЕТРОВАРАДИНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ / ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД /
(од 15.03. до 29.03.2019.)

2214

НАЦРТ ПДР-а КИП У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
(од 15.03. до 13.04.2019.)

2205

НАЦРТ ПДР-а ВИКЕНД-ЗОНЕ "ГЛАВИЦА" У КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА
(од 15.03. до 13.04.2019.)

2265

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ
(локалитет у Радничкој улици број 25)
(од 11.03. до 09.04.2019.)

2326

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ
У НОВОМ САДУ
(од 11.03. до 25.03.2019.)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2019 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА