Јавни увид

2426

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ
(локалитет у Улици краља Петра I број 1)
(од 12.10. до 10.11.2021. године)

2399

НАЦРТ ПДР-а ПОДРУЧЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈУЖНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА А1 (Е-75)
У НОВОМ САДУ
(од 12.10. до 10.11.2021. године)

2393

НАЦРТ ПДР-а ДЕЛА САЛАЈКЕ СЕВЕРНО ОД ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
(од 12.10. до 10.11.2021. године)

2417

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ (локалитет гараже у Улици Модене)
(од 1.10. до 15.10.2021. године)

2201

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА
У НОВОМ САДУ (локалитет Расадник)
(од 29.09. до 28.10.2021. године)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА