Јавни увид

2190

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ
У НОВОМ САДУ
(локалитет у блоку између улица Антона Чехова, Браће Рибникар и Дожа Ђерђа)
(од 03.01.2018. до 01.02.2018.)

2195

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
КОСТЕ ШОКИЦЕ И ПАРТИЗАНСКЕ У НОВОМ САДУ
(локалитет Карађорђева улица број 61)
(од 03.01.2018. до 01.02.2018.)

2218

НАЦРТ ПДР-а ДЕЛА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „САЈМИШТЕ” У НОВОМ САДУ
(од 03.01.2018. до 01.02.2018.)

2156

НАЦРТ ПДР-а ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА ИЗМЕЂУ ТЕМЕРИНСКЕ УЛИЦЕ, ПУТА ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА И КАНАЛА ДУНАВ - ТИСА - ДУНАВ
У НОВОМ САДУ
(од 03.01.2018. до 01.02.2018.)

2126

НАЦРТ ПДР-а БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ САДУ
(од 03.01.2018. до 01.02.2018.)

2125

НАЦРТ ПДР-а ДЕЛА ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У КИСАЧУ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПДР-а ДЕЛА ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У КИСАЧУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 27.12.2017. до 25.01.2018.)

2136

НАЦРТ ПДР-а ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ЈУЖНО ОД КНИНСКЕ УЛИЦЕ
У ВЕТЕРНИКУ
(од 27.12.2017. до 25.01.2018.)

2167

НАЦРТ ПДР-а ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ЈУЖНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-12 У КАЋУ
(од 27.12.2017. до 25.01.2018.)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2018 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА