Закони

Одлука о уређењу града

Одлука о уређењу Града

Одлука о уређењу града

Одлука о уређењу Града

Одлука о уређењу града

Одлука о уређењу Града

Одлука о уређењу града

Одлука о уређењу Града

Одлука о уређењу града

Одлука о уређењу Града

Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе

Правилник о садржају и начину издавања грађевинске дозволе

Одлука о уређењу града

Одлука о уређењу Града

Одлука о уређењу Града

Одлука о уређењу Града

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА