Рани јавни увид

2393

 РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА СЕВЕРНО ОД ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
Трајање раног јавног увида од 24.11. до 8.12.2020

2396

 РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЈУЖНО ОД ГРАДСКЕ ГЛАВНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА АЛИБЕГОВЦУ, А ЗАПАДНО ОД БУКОВАЧКОГ ПУТА У ПЕТРОВАРАДИНУ
Трајање раног јавног увида од 19.11. до 03.12.2020

2386

 РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУАН ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ФУТОГ (ЛОКАЛИТЕТ СЕВЕРНО ОД УЛИЦЕ МОШЕ ПИЈАДЕ)
Трајање раног јавног увида од 19.11. до 03.12.2020

2399

 РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈУЖНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА А1 (Е75) у НОВОМ САДУ
Трајање раног јавног увида је од 19.11 до 03.12.2020.

2403

 РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА ДУЖ УЛИЦЕ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У ФУТОГУ (Локалитет на парцелама бр. 3001,3003 и 3004 КО Футог)

Трајање раног јавног увида је од 13.11.2020 до 27.11.2020

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2020 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА