Рани јавни увид

2430

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ
(локалитет на углу улица Радничке и Стражиловске у Новом Саду)
Трајање Раног јавног увида је од 21.07. до 04.08.2021.

2429

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛАЗНОГ ПРАВЦА ДУЖ ПУТА НОВИ САД - РУМЕНКА
(локалитет на парцелама бр. 4153, 4154 и 4155 КО Руменка)
Трајање Раног јавног увида је од 21.07. до 04.08.2021.

2468

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
Трајање Раног јавног увида је од 16.07. до 30.07.2021.

1957

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ МАЈУРА У ПЕТРОВАРАДИНУ
Трајање Раног јавног увида је од 13.07. до 27.07.2021.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА