Рани јавни увид

2312

  Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације простора за пословање  у блоку број 1 у северном делу Буковца одржаће се у трајању од 15 дана, од 19. априла до 03. маја 2019 године

2315

  Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације у блоку број 91 у Каћу одржаће се у трајању од 15 дана, од 19. априла до 03. маја 2019 године

2313

 Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације простора за пословање у блоковима бр. 29 и 30 у Будисави одржаће се у трајању од 15 дана, од 19. априла до 03. маја 2019 године

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2019 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА