Рани јавни увид

2006

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУПАЛИШТА "ШТРАНД" У НОВОМ САДУ
Трајање Раног јавног увида је од 07.10. до 21.10.2021.

2462

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ЈУЖНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-12 У КАЋУ
Трајање Раног јавног увида је од 01.10. до 15.10.2021.

2445

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА, БРАНКА РАДИЧЕВИЋ, НАДЕ ДИМИЋ, НОВОПЛАНИРАНЕ, ГОЛУБА БАБИЋА, ВЛАДАНА СТЕФАНОВИЋА И УЛИЦЕ ФУТОШКИ ВАШАР У ФУТОГУ
Трајање Раног јавног увида је од 01.10. до 15.10.2021.

2466

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДБАРЕ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ ГУНДУЛИЋЕВОЈ БР.1-3)
Трајање Раног јавног увида је од 28.09. до 12.10.2021.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2021 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА