Рани јавни увид

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 20. јуна до 4. јула 2018. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Новог Сада и града Суботице и општина Бачка Топола, Врбас и Мали Иђош.
 

2270

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ЗАПАДНО ОД СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА И СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ (Локалитет Југовићево)
Трајање Раног јавног увида је од 12.06. до 26.06.2018.

2259

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ (локалитети уз Државни пут IБ-21 и др.)
Трајање Раног јавног увида је од 12.06. до 26.06.2018.

2262

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ
(Локалитет општеградског центра уз Улицу браће Поповић и др. )
Трајање Раног јавног увида је од 08.06. до 22.06.2018.

2265

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ (Локалитет у Радничкој улици бр. 25)
Трајање Раног јавног увида је од 08.06. до 22.06.2018.

2257

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
(Локалитет у Улици Васе Стајића бр. 7)
Трајање Раног јавног увида је од 08.06. до 22.06.2018.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2018 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА