Рани јавни увид

2314

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА
ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ И СПОРТСКИ ЦЕНТАР, СЕВЕРОИСТОЧНО ОД УЛИЦЕ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА И ЈУГОИСТОЧНО ОД ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ У КОВИЉУ
Трајање Раног јавног увида је од 14.01.2020. до 28.01.2020.

2358

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА БЛОКА МУЗЕЈА И РИБЉЕ ПИЈАЦЕ У НОВОМ САДУ
Трајање Раног јавног увида је од 10.01.2020. до 24.01.2020.

2319

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАНОВАЊА „АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ“ У НОВОМ САДУ
Трајање Раног јавног увида је од 10.01.2020. до 24.01.2020.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2020 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА