Планови детаљне регулације

2298

ПДР ВИКЕНД ЗОНЕ АРТИЉЕВО-ПОПОВИЦА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.9/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 42/2022)

2300

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ, (локалитет у Улици војводе Мишића брoj 6), бр. 2.4.3/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2022)

2319

ПДР СТАНОВАЊА „АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ“ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.3/18
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 48/2022)

2320

ОДЛУКA О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПДР-а КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ , бр. 1.4.12/18, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 31/2019)

2325

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ БРОЈ 49), бр. 2.4.4/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 59/2019)

2330

ПДР ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР IV СЕВЕРНО ОД ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.12/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 5/2021)

2334

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.13/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 09/2020)

2344

ПДР ДЕЛА ПОДРУЧЈА АЛИБЕГОВЦА, ЈУГОИСТОЧНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-21 У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.3/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 48/2022)

2345

ПДР ДЕЛА ПОДРУЧЈА АЛИБЕГОВЦА, ЈУГОИСТОЧНО ОД ПУТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 4497 КО ПЕТРОВАРАДИН У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.4/19
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 48/2022)

2352

ПДР ДЕЛА АВИЈАТИЧАРСКОГ НАСЕЉА И ДЕТЕЛИНАРЕ У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.11/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2021)

2353

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ И СТАНОВАЊЕ СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.2/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 39/2021)

2364

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ БР. 21 И 23), бр. 2.4.2/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2021)

2369

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА НОВОСАДСКОГ САЈМА,МИЧУРИНОВЕ, БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА I И БРАНИМИРА ЋОСИЋА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ ДЕС И ДРУГИ), бр. 1.4.8/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2021)

2371

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а КОМПЛЕКСА ДЕЧИЈЕ БОЛНИЦЕ И СТАНОВАЊА НА ДЕЛУ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ
(локалитет између улица Хајдук Вељкове и др Хемпта)

2388

ПДР БЛОКА ИЗМЕЂУ ТЕМЕРИНСКЕ, КИСАЧКЕ И ДОСИТЕЈЕВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.10/20, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 54/2021)

2389

ПДР ПОСЛОВАЊА ДУЖ УЛИЦЕ ПАЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋА У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.5/20, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2020)

2393

ПДР ДЕЛА САЛАЈКЕ СЕВЕРНО ОД ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.8/20, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 05/2022)

2396

ПДР ПОДРУЧЈА ЈУЖНО ОД ГРАДСКЕ ГЛАВНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА АЛИБЕГОВЦУ, А ЗАПАДНО ОД БУКОВАЧКОГ ПУТА У ПЕТРОВАРАДИНУ,бр. 1.4.2/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2022)

2397

ПДР ПОДРУЧЈА ИСТОЧНО ОД ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ГРОБЉЕ НА АЛИБЕГОВЦУ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.1/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 46/2023)

2398

ПДР ПОДРУЧЈА ЗАПАДНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-12 У НОВОМ САДУ,бр. 1.4.4/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2022)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА