Планови детаљне регулације

2218

ПДР ДЕЛА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „САЈМИШТЕ” У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.20/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2018)

2221

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА НОВОСАДСКОГ САЈМА, МИЧУРИНОВЕ, БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА I И БРАНИМИРА ЋОСИЋА (ЛОКАЛИТЕТ УЗ УЛИЦУ СЕСТАРА НИНКОВИЋ) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 30/18)

2222

ПДР ПРОСТОРА ПЛАНИРАНОГ ЗА АРХЕОЛОШКИ ПАРК, ЗАПАДНО ОД БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.12/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2019)

2225

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 26/18)

2233

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР МАЛИ БЕОГРАД-ВЕЛИКИ РИТ II У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ УЗ УЛИЦУ ПЕЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 30/18)

2235

ПДР ДЕЛА ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.9/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 44/2019)

2238

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ „СЕВЕР II“ У НОВОМ САДУ, бр 1.4.7/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 20/2023)

2239

ПДР МИШЕЛУКА III У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.15/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 60/2018)

2244

ПДР ПОСЛОВАЊА И ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА НА ПРОСТОРУ "МАЛИ БЕОГРАД -
- ВЕЛИКИ РИТ I" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.13/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2018)

2245

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ „СЕВЕР I“ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.7/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 36/2023)

2254

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а „БУЛЕВАР III” У НОВОМ САДУ
(локалитет у Улици Хиландарској број 3), бр. 2.4.7/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2019)

2258

ПДР АДИЦА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.1/18
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2265

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ
(Локалитет у Радничкој улици број 25), бр. 2.4.9/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2266

ПДР ПРОСТОРА ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ И ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ „РОТКВАРИЈА” У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.7/18, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 39/2021)

2267

ПДР ВЕТЕРНИЧКЕ РАМПЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.2/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2021)

2268

ПДР КАРАГАЧЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.4/18
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2020)

2287

ПДР ШУМИЦА У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.10/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2021)

2291

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ ИСТОК У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 2.4.5/18
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2020)

2293

ПДР ПОДБАРЕ У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.28/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 59/2021)

2294

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
АУТО-ПУТА Е-75 НА АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА
(локалитет Мотел „Минут-Мајур“, на km 120+350), бр. 2.4.2/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 35/2019)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА