Планови детаљне регулације

2149

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ПОДБАРЕ У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.4/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 17/2017)

2156

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА ИЗМЕЂУ ТЕМЕРИНСКЕ УЛИЦЕ, ПУТА ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА И КАНАЛА ДУНАВ - ТИСА - ДУНАВ
У НОВОМ САДУ, бр. 2.6.4/16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2018)

2157

ПДР ГРАДСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.3/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2018)

2161

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.14/16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2017)

2163

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПДР-а БЛОКОВА ОКО МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ,
бр. 2.4.8/16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 34/2017)

2171

ПДР СПОРТСКОГ ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.15/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2019)

2172

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а „БУЛЕВАР III” У НОВОМ САДУ (локалитет на парцелама бр. 7079 и 7123 КО Нови Сад I), бр. 2.4.10/16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2017)

2175

ПДР ЦЕНТРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАЋЕ ПОПОВИЋ, БРАНКА БАЈИЋА И ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА У НОВОМ САДУ („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 38/21)

2180

ПДР ДЕЛА САЛАЈКЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.22/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2019)

2184

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ШАФАРИКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКЕ И УСПЕНСКЕ
У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.23/16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 42/2018)

2189

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЈАШЕ ТОМИЋА, ГАГАРИНОВЕ УЛИЦЕ, БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА I, РУМЕНАЧКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ ПАРИСКЕ КОМУНЕ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ УЗ АТОМСКО СКЛОНИШТЕ), бр. 2.4.11/16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2017)

2197

ПДР БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.21/2019,
(Сл.лист Града Новог Сада бр.50/2019)

2198

ПДР БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.10./17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 55/2018)

2203

ПДР НОВОГ НАСЕЉА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.19/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2021)

2205

ПДР ВИКЕНД-ЗОНЕ "ГЛАВИЦА" У КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА, бр 1.4.18/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 42/2022)

2207

ПДР „МАЛИ ДО“ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.3/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 20/2023)

2208

ПДР МИШЕЛУКА I У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.14/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 42/2022)

2209

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ "СЕВЕР IV" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.8/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 44/2019)

2210

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а БЛОКОВА ОКО МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ
У НОВОМ САДУ, (локалитет у Улици cловачкoj број 6), бр. 2.4.3/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2019)

2215

ПДР ДЕТЕЛИНАРА III У НОВОМ САДУ („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 30/18)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА