Планови детаљне регулације

2486

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а КЛИСАНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ (локалитет између улица Паје Радосављевића и професора Грчића), бр 2.4.7/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2487

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ШАФАРИКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКЕ И УСПЕНСКЕ У НОВОМ САДУ (локалитет у Улици Шафариковој бр. 4), бр. 2.4.8/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2491

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ ЉЕРМОНТОВОЈ БРОЈ 4), бр. 2.4.9/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 60/2023)

2492

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а КЛИСАНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ
(локалитет у Улици Сентандрејски пут бр. 153–155), бр. 2.4.10/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2024)

2504

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а САЛАЈКЕ У НОВОМ САДУ
(због промене стратегије снабдевања топлотном енергијом), бр. 1.4.14/22,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 20/2023)

2512

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ (ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКАТ ПМФ), бр. 1.4.1/22,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 47/2023)

2524

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У НОВОМ САДУ
(локалитет у Улици цара Душана број 33), бр. 2.4.2/22,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 18/2024)

2535

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ДЕЛА САЛАЈКЕ У НОВОМ САДУ
(локалитет у Улици Бранка Радичевића), бр. 2.4.3/22
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2024)

2536

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ДЕЛА АВИЈАТИЧАРСКОГ НАСЕЉА И ДЕТЕЛИНАРЕ У НОВОМ САДУ (локалитет у Улици Облачића Рада), бр. 2.4.4/22,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2024)

2537

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а КАРАГАЧЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ
(локалитет на пaрцели број 4742/3, КО Петроварадин), бр. 2.4.5/22,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 18/2024)

2540

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА И УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА, АТАНАСИЈА ГЕРЕСКОГ И ЂОРЂА СЕРВИЦКОГ У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ НА ПАРЦЕЛАМА БР. 4142 И 4143, КО НОВИ САД II), бр. 2.4.6/22
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 51/2023)

2542

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ (локалитет на парцели број 3657 КО Нови Сад II и др.), бр. 1.3.8/2016,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 60/2023)

2581

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ЦЕНТРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАЋЕ ПОПОВИЋ, БРАНКА БАЈИЋА И ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА У НОВОМ САДУ (регулација Улице Бранка Бајића), бр. 2.4.8/22,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2024)

1957

ПДР СТАРОР МАЈУРА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.1/12,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 66/2022)

2194

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР СТАНОВАЊА „АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ“ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ НА ПАРЦЕЛИ 3392/40 КО НОВИ САД I) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 30/18)

1607

ПДР ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И ДУНАВА У НОВОМ САДУ („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 60/20)


1773

ПДР СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ПЕТРОВАРАДИН ЈУГ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.6./09
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 71/2016)

2078

ИЗМЕНE ДОПУНE ПДР-а „БУЛЕВАР III“ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.14/15
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2016)

1817

ПДР ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-21 НА АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА, бр. 1.4.1./09
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 26/2017)

1844

ПДР ПРОСТОРА ГЛАВНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ II У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.1/10
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 69/2013)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА