Планови генералне регулације

2342

ПГР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,бр 1.3.5/19
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2021)

2571

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ ГРАДА, ДУЖ ПУТЕВА M-7 И Е-75 У НОВОМ САДУ
(локалитет на парцели број 4153/2 КО Нови Сад I), бр 2.3.1/23,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 18/2024)

1830

ПГР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У СЕВЕРОЗАПАДНОМ

ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ САДА, бр. 1.3.1/10
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 45/2011 и 19/2012-исправка)

2123

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ
бр. 1.3.3/16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 42/2018)

2467

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ (локалитет полицијске станице у Улици Бате Бркића на Новм насељу),
бр 1.3.8/21, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 42/2022)

2044

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ УЗ ТЕМЕРИНСКИ И СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ,
бр. 1.3.3/14, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 75/2016)

2338

ПГР ДЕЛА СЦ „САЈМИШТЕ” ЈУЖНО ОД УЛИЦЕ НОВОСАДСКОГ САЈМА У НОВОМ САДУ, бр. 1.3.1/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 24/2021)

2204

ОДЛУКА О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ
(локалитет Медицинске школе „7. април“ и други),бр. 1.3.7/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2019)

2455

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПГР-а НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ (локалитет предшколске установе и преиспитивање намене заштитно зеленило и др. у грађевинским подручјима), бр. 1.3.6/21, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2024)

2584

ОДЛУКАО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ (локалитет уз улицу Лазе Лазаревића),
бр. 2.3.4/23, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 64/2023)

2591

ПГР КОМПЛЕКСА НОВОСАДСКОГ САЈМА У НОВОМ САДУ, бр. 1.3.12/23
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2024)

2417

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ (локалитет гараже у Улици Модене), бр. 1.3.11/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 59/2021)

2091

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ,
бр. 2.3.2/15, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2016)

2361

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ (локалитет у Улици цара Душана број 2), бр. 1.3.3/19
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 64/2020 )

2190

ОДЛУКA O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У БЛОКУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА АНТОНА ЧЕХОВА, БРАЋЕ РИБНИКАР И ДОЖА ЂЕРЂА), бр. 2.3.2/17, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2018)

2270

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ЗАПАДНО ОД СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА И СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
У НОВОМ САДУ (Локалитет Југовићево), бр. 1.3.4/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2018 и 39/2018 - исправка)

2316

ПГР РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ И ДАЛЕКОВОДА 110 kV ТС Нови Сад 3-ТС Нови Сад 4
У НОВОМ САДУ, бр. 1.3.2/18, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 24/2021)

1964

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ
У НОВОМ САДУ, бр. 1.3.10/13, (Сл.лист Града Новог Сада бр. 45/2015)

2577

ПГР ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗАПАДНО ОД БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ У НОВОМ САДУ,
бр.1.3.7/23, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2024)

2497

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ УЗ ТЕМЕРИНСКИ И СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ САВСКА УЛИЦА), бр 1.3.7/22, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2024)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА