Планови у насељима

2246

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЗАПАДНО ОД ФРУШКОГОРСКЕ УЛИЦЕ У БУКОВЦУ, бр. 1.7.4/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2019)

1982

ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КОВИЉ, бр 1.3.8/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2019)

2228

ОДЛУКA О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК (ЛОКАЛИТЕТ УЗ СЕКУНДАРНИ ОДБРАМБЕНИ НАСИП У ВЕТЕРНИКУ), бр. 2.3.3/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 55/2018)

2174

ПДР ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА – ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ ЈУЖНО ОД УЛИЦЕ РАДЕ КОНДИЋА У ФУТОГУ, бр. 1.4.20./16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2018)

2167

ПДР ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ЈУЖНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-12 У КАЋУ, бр. 2.4.9./16,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2018)

2121

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ У РУМЕНКИ, бр. 1.4.9/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 17/2018)

2125

ПДР ДЕЛА ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У КИСАЧУ, бр. 1.4.11/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 17/2018)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА