Планови у насељима

2312

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У БЛОКУ БРОЈ 1 У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ БУКОВЦА,
бр. 1.4.27/18, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 63/2020)

2275

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ОНДРЕЈА МАРЧОКА И ТРГА ЈАНА АМОСА КОМЕНСКОГ У КИСАЧУ, бр. 1.4.19/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2020)

2122

ПДР ДЕЛА ЦЕНТРА У ВЕТЕРНИКУ, бр. 1.4.8/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 46/2020)

2354

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК
(локалитет Улица ветернички брег и др.), бр. 1.3.13/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2020)

2368

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА-ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ ЈУЖНО ОД УЛИЦЕ РАДE КОНДИЋА У ФУТОГУ
(локалитет на углу улица Радe Кондића и Првомајске), бр. 2.4.4/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2020)

2360

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ (ЛОКАЛИТЕТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У УЛИЦИ САВЕ МАЛЕШЕВА), бр. 1.3.19/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2019)

2339

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ (локалитет СПЦ на потесу Клиса и др.), бр. 1.3.16/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2019)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА