Планови у насељима

2426

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА I БРОЈ 1), бр. 2.3.6/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 05/2022)

2356

ПДР ДЕЛА ПОДРУЧЈА ПЛАНИРАНОГ ЗА ПОСЛОВАЊЕ СЕКУНДАРНОГ И ТЕРЦИЈАРНОГ СЕКТОРА, СЕВЕРОИСТОЧНО ОД ПЛАНИРАНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ У ВЕТЕРНИКУ, бр. 1.4.5/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 05/2022)

2386

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ФУТОГ (локалитет северно од Улице Моше Пијаде), бр. 1.3.8/20, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2021)

2299

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА ЈУГОЗАПАДНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IIA-111 У KO ФУТОГ, бр. 1.4.15/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 39/2021)

2379

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ (локалитет јавних служби у Змај Јовиној улици и др.), бр. 1.3.22/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2021)

2216

ПДР СТАРОИРИШКОГ ПУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.1/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2021)

2374

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ФУТОГ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 KV),бр. 1.3.11/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 25/2021)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА