Планови у насељима

2450

ПДР ПРОСТОРА „ЛИВАДЕ I“ НА АЛИБЕГОВЦУ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.6/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 47/2023)

2463

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ
(због промене ширине заштитног појаса гасовода), бр. 1.3.13/21
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 36/2023)

2453

ПДР КОМПЛЕКСА ЦЕНТРА ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.1/21, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 36/2023)

2460

ПДР ДЕЛА КУПУСИШТА У ФУТОГУ, бр. 1.4.3/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 27/2023)

2380

ПГР ПИЈАЦЕ У ФУТОГУ СА КОМПАТИБИЛНИМ НАМЕНАМА, бр. 1.3.14/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 20/2023)

2392

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ФУТОГ
(локалитет у западном делу насељеног места Футог), бр. 1.3.4/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2023)

2445

ПДР КОМПЛЕКСА ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА, БРАНКА РАДИЧЕВИЋ, НАДЕ ДИМИЋ, НОВОПЛАНИРАНЕ, ГОЛУБА БАБИЋА, ВЛАДАНА СТЕФАНОВИЋА И УЛИЦЕ ФУТОШКИ ВАШАР У ФУТОГУ, бр. 1.4.2/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 6/2023)

Планови у општини Сремски Карловци

1672

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ДОКЕ СА КОМПЛЕКСОМ КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.2/2007 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1646

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДУЖ ПУТА СУБОТИЦА – БЕОГРАД У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.7/200  (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 3/2007)

1807

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДУЖ ПУТА СУБОТИЦА – БЕОГРАД У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр.2.4.7/2009 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр. 8/2010)

1626

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ПОСЛОВНОМ ЦЕНТРУ, ПОСЛОВАЊУ И ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ НА ЋУШИЛОВУ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.6/2006 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 3/2007)

1609

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ОД ОКРЕТНИЦЕ НА ДУДАРИ СТРАЖИЛОВСКОГ ПУТА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.9/2005 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр.9/2006)

1606

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ ИЗМЕЂУ ПРУГЕ И ДУНАВА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.8/2005 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 9/2006)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА