Планови у насељима

2351

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ КАНАЛА И ПРУГЕ НОВИ САД-СОМБОР У ФУТОГУ,
бр. 1.4.9/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 25/2021)

2313

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У БЛОКОВИМА БР. 29 И 30 У ИСТОЧНОМ ДЕЛУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА, СЕВЕРНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IIА-129 ЗА ТИТЕЛ, У БУДИСАВИ, бр. 1.4.25/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 39/2021)

2290

ПДР ЦЕНТРА СТЕПАНОВИЋЕВА, бр. 2.4.20/18
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2021)

2280

ПДР ЦЕНТРА БУДИСАВЕ, бр. 1.4.24/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2021)

2318

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЧЕНЕЈ
(усклађивање заштитне зоне далековода са прописима), бр. 1.3.6/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2021)

2471

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК (УСАГЛАШАВАЊЕ ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ), бр. 1.3.10/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 32/2022)

2381

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ (Локалитет Григовац и др.), бр. 1.3.20/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2021)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА